Anemie bij kinderen (Bloedarmoede bij kinderen)

Definitie

Bij bloedarmoede worden het aantal rode bloedcellen, de hoeveelheid hemoglobine of de rode bloedcelmassa gereduceerd. Daardoor vermindert het zuurstoftransport in je lichaam en krijgen bepaalde weefsels geen zuurstof meer.

Onderzoeken

Anemie is een symptoom, geen diagnose.

Naar de oorzaak moet gezocht worden.

Dit kan met verschillende laboratoriumtesten.

Behandeling

De behandeling van anemie hangt sterk af van de ziekte die dit symptoom veroorzaakt. Je arts stelt je de nodige onderzoeken voor en samen bespreken jullie de gepaste behandeling.

Oorzaken

Ijzergebreksanemie is de meest voorkomende vorm van bloedarmoede.

Dit komt veelal door een eenzijdige voeding (te veel melkproducten in verhouding tot groenten, fruit en vlees).

Symptomen

  • bleke gelaatskleur
  • vermoeidheid
  • kortademigheid
  • hartkloppingen na lichamelijke inspanningen
  • duizeligheid
  • neiging tot flauw vallen
Laatste update op: 30-08-2019
Auteur(s): Team Pediatrie (Kinderziekten)