Gastro-oesofageale reflux bij kinderen

Definitie

Nadat je voedsel doorslikt, komt het in de slokdarm terecht die het met golfbewegingen naar de maag stuwt. Het maagzuur helpt het voedsel te verteren. Om te zorgen dat het zure maagsap en de voeding niet naar de slokdarm terugstromen, zit er op de overgang van slokdarm naar maag een sluitspier (sfincter). Bij gezonde mensen komt terugvloed (reflux) van voeding en maagsap voor, maar met het slikken stroomt het weer terug in de maag.

Het zure maagsap kan de slokdarmwand beschadigen. Langdurig contact tussen het zure maagsap en de slokdarmwand kan leiden tot slokdarmontsteking (reflux oesofagitis) met een vernauwing van de slokdarm tot gevolg. Als het maagzuur hoog in de slokdarm komt, kan het kind zich verslikken en komt het zuur in de luchtpijp. Dit kan ontsteking van de luchtwegen en langdurige ademhalingsproblemen geven.

 

 

Symptomen

  • braken 
  • misselijkheid 
  • boeren
  • zuurbranden 
  • pijn
  • gewichtsverlies
  • groeivertraging

 

 

 

Deze tekst kwam tot stand door een samenwerking tussen ZNA en GZA Ziekenhuizen.

Laatste update op: 30-08-2019
Auteur(s): Team Kinderchirurgie