MGUS

Definitie

MGUS is de afkorting van Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance. Vrij vertaald staat dat voor ‘de toename van 1 type van plasmacellen, waarvan de betekenis niet duidelijk is’.
MGUS is geen ziekte, maar een bevinding.

Plasmacellen vinden we op verschillende plaatsen in het lichaam: in de darmen, luchtwegen, lymfeklieren en in het beenmerg. Ze ontstaan uit de B-lymfocyten (voorlopers van de witte bloedcellen). Plasmacellen maken antistoffen die een belangrijke rol spelen in ons lichaam.  Elke plasmacel maakt 1 type antistof. Wanneer er een teveel ontstaat aan 1 soort plasmacel, zal er dus ook een teveel ontstaan aan 1 soort antistof. Dat wordt een monoclonaal eiwit, ofwel M-proteïne, genoemd.

In het geval van MGUS is dit M-proteïne niet kwaadaardig. Dat er zo’n geringe hoeveelheid M-proteïne wordt aangetroffen komt relatief vaak voor bij gezonde mensen – dit gebeurt bij meer dan 10% van de 70-plussers. Het wordt beschouwd als een disbalans in de afweerontwikkeling, zonder te wijzen op een kwaadaardige aandoening.

Oorzaken

De oorzaak van MGUS is niet gekend.

Symptomen

Personen met MGUS hebben meestal geen symptomen. De ziekte wordt dan ook vaak toevallig ontdekt tijdens een bloedafname.

Onderzoeken

  • bloedonderzoek
  • urineonderzoek

Behandeling

Omdat er een kleine kans is dat zich in de loop der jaren toch een vorm van lymfeklierkanker of kwaadaardige plasmacelziekte ontwikkelt, is het wenselijk personen met een M-proteïne bij de eerste diagnose goed na te kijken en vervolgens met een lage frequentie 1-2 per jaar onder controle te houden.

Laatste update op: 30-08-2019
Auteur(s): Team Hematologie (Bloedziekten)