Nazorg

Nadien wordt de huid nog schoongemaakt en kan u naar huis vertrekken. Het eerste resultaat kan direct bekeken worden door de verpleegkundige en zo nodig met de arts besproken worden. Definitief resultaat volgt later via laboratorium en arts.

Laatste update op: 09-08-2021