Dag tegen Decubitus 2023

14/11/2023

Op 16 november is het de jaarlijkse Internationale dag tegen decubitus (doorligwonden). Deze wonden ontstaan wanneer de huid en het onderliggend weefsel beschadigd raken door druk en/of wrijving. Dat vermindert de bloed- en zuurstoftoevoer, wat leidt tot schade en mogelijk afstervend weefsel.

Doorligwonden kunnen optreden door langdurig in dezelfde houding te zitten en/of liggen, maar ook door druk van medische hulpmiddelen zoals katheters of gipsen. 

Dit jaar leggen onze zorgverleners op de Internationale dag tegen decubitus de focus op het voorkomen van drukletsels bij het gebruik van die medische hulpmiddelen.

Wat kan jij thuis zelf doen om doorligwonden te voorkomen?

  • Wissel regelmatig van houding als je bedlegerig bent of in een rolstoel zit

  • Schuif zo weinig mogelijk heen en weer als je bed-of stoelgebonden bent, om wrijving te voorkomen

  • Probeer als het kan zoveel mogelijk te bewegen

  • Reinig en bescherm de huid
  • Leg een kussen onder de benen en laat de hielen zweven
  • Eet en drink gezond

Meer info 

Meer weten over decubitus voorkomen, vind je in deze brochure voor patiënten en familie.

Laatste update op: 16-11-2023