Vakbonden en ZNA lanceren actieplan ‘ZNA Duurzaam’

26/07/2016
Vakbonden en werkgever maken samen actieplan
ZNA en haar sociale partners zetten samen de schouders onder maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat is een primeur voor de zorgsector. In overleg zijn er meetbare doelstellingen vastgelegd en medewerkers worden aangemoedigd om de ZNA-ziekenhuizen mee duurzaam te maken. Ze ontvangen in ruil een ecocheque waarvan de waarde stijgt naarmate er meer collectieve doelstellingen gehaald worden.

Het project kreeg de naam: ‘ZNA Duurzaam, het goede doel waar je zelf aan verdient.’

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een duurzaamheidsprincipe dat rust op drie pijlers - ‘people’, ‘planet’ en ‘profit’ - die op harmonieuze wijze gecombineerd worden. Een afvaardiging van werknemers en werkgever werken concrete en meetbare initiatieven uit rond duurzaam energiegebruik, het verminderen van afval & voedselverspilling en het voorkomen van arbeidsongevallen met naalden.

Projectleider Luc Knaepkens: “Er gebeurt binnen ZNA al heel wat op het vlak van duurzaamheid. We poetsen onze ziekenhuizen bijvoorbeeld met milieuvriendelijke schoonmaakproducten, we installeren energiezuinige verlichting en we investeren in veilige naalden. Maar we willen ook de ZNA-medewerkers een actieve rol in dit verhaal geven. Om deze doelstellingen van ZNA Duurzaam te halen, rekenen we immers op de hulp van alle ZNA-collega’s. We gaan campagne voeren en geven hen tips en opleidingen over hoe zij kunnen bijdragen. Om onze collega’s extra te motiveren hangt er ook een beloning aan vast: een ecocheque. Hoe meer doelstellingen gehaald worden, hoe hoger het bedrag van de ecocheque die we volgend jaar aan iedere ZNA-medewerker geven. En in 2018 doen we dit nog een keer.”

De doelstellingen van ZNA Duurzaam:

  • Minder prikongevallen: ZNA moet voor haar medewerkers een veilige werkomgeving zijn. Daarom willen we het aantal prik-, snij- en spatongevallen terugdringen. Dit door ZNA-medewerkers te sensibiliseren over het veilig gebruik van naalden en door veiligheidsmateriaal te promoten.
  • Minder afval & voedselverspilling: We willen de ZNA-afvalberg verkleinen en meer afvaldeelstromen inzamelen. Dagelijks worden er in onze ziekenhuizen heel wat maaltijden bereid, maar gaat er ook heel wat eten de vuilnisbak in. Die voedselverspilling willen we aanpakken met een gericht actieplan.
  • Duurzaam energiegebruik: we kunnen nog rationeler omspringen met nutsvoorzieningen zoals water, gas en elektriciteit. Ook hierrond gaan we campagne voeren. Zo verkleinen we onze ecologische voetafdruk.

Het project ZNA Duurzaam ligt in lijn met de ZNA Milieubeleidsverklaring.

Laatste update op: 27-07-2016