Studenten patiëntenzorg

Missie en strategie

De missie van ZNA is duidelijk: 

  • ZNA luistert. ZNA staat voor kwaliteitsvolle zorg. 
  • ZNA zorgt. ZNA staat voor toegankelijke zorg. 

ZNA heeft ook een concrete en ambitieuze strategie voor de toekomst: klimmen naar de top.  Meer info over deze strategie voor de toekomst

De ZNA-waarden vertaald in de verpleegvisie

Bij Patiëntenzorg willen we een verpleegkundige beroepsuitoefening van hoge kwaliteit waarborgen en het niveau van verpleegkundige zorg voortdurend verbeteren.
Vanuit dat fundament: 

ZNA luistert. ZNA staat voor kwaliteitsvolle zorg.

De essentie van ons streven naar kwaliteit is vervat in de vraag: wat heeft de patiënt nodig? ZNA kiest voor radicaal patiëntgerichte zorgverlening, en luistert daarom naar patiënten en hun familieleden, naar huisartsen en andere zorgverleners, naar sociale organisaties. ZNA wil zijn sleutelrol binnen het totale zorgaanbod in Antwerpen ten volle opnemen. Als dat betekent ‘pionieren’ dan doen we dat. Als dat betekent ‘samenwerken’, dan doen we dat. Wat de kwaliteit van onze zorg ten goede komt, wat de patiënt ten goede komt, is altijd een goed idee.

ZNA zorgt. ZNA staat voor toegankelijke zorg

Ons principe van toegankelijkheid is heel eenvoudig: ZNA weigert niemand. Als een deel van de bevolking de financiële drempel naar ons zorgaanbod niet of nauwelijks kan nemen, dan is het aan ons om die drempel verder te verlagen en een oplossing te zoeken. Dat deden de OCMW-ziekenhuizen al jaren en blijven ze doen binnen ZNA. In de prijsbepaling, in de waarborgregeling, in onze samenwerking met ziekenfondsen en sociale organisaties in het Antwerpse, en met name in de inspanningen van onze sociale diensten. Kwaliteitszorg heeft pas betekenis als iedere burger er toegang toe heeft.

Stagecoördinatoren

Laatste update op: 19-07-2021