ZNA UKJA - Netwerkevent infants voor niet-artsen

18/10/2023 | 19.00 u.
Het team van ZNA UKJA infants nodigt je van harte uit op een netwerkmoment op woensdag 18 oktober.

In maart 2021 gingen we van start met onze Dagbehandeling Baby Peuter.

 

 

 

 

 

Deze is gericht op het begeleiden van ouders/zorgfiguren van kinderen tussen 0 en 3 jaar met een vermoeden van:

  • ontwikkelingsmoeilijkheden of -stoornissen (autismespectrumstoornis, ADHD, taalstoornis, algemene ontwikkelingsachterstand)
  • hechtingsproblematiek
  • trauma/stress-gerelateerde problemen
  • regulatiemoeilijkheden, voedings-, huil-, slaapproblemen
  • bemoeilijkende factoren in de ouder-kindrelatie.

We willen jou dan ook uitnodigen om een kijkje te komen nemen op onze afdeling en jou meenemen te nemen in het inhoudelijke van onze werking die bestaat uit multi-, inter- en transdisciplinaire diagnostiek en therapie vanuit het perspectief van Infant Mental Health.

Daarnaast maken we tijd om jullie vragen te beantwoorden bij een hapje en een drankje en elkaar beter te leren kennen om een mogelijke samenwerking in de toekomst uit te bouwen.

 

Inschrijven

  • Deelname is gratis maar inschrijving is verplicht en kan tot en met dinsdag 10 oktober via deze link

Meer info zorgeenheid infants

Contactinfo

Locatie

ZNA Hoge Beuken- Zaal Patrasche
Commandant Weynsstraat 165
2660 Antwerpen
BE
Laatste update op: 28-09-2023