Jong kind en gezin - Zorgeenheid Baby's - PeutersDoelgroep

Voor baby's en peuters tot en met 3 jaar met (een vermoeden van):

 • ontwikkelingsmoeilijkheden of -stoornissen (autismespectrumstoornis, ADHD, taalstoornis, algemene ontwikkelingsachterstand)
 • hechtingsproblematiek of –stoornissen
 • stressgerelateerde stoornissen
 • regulatiestoornissen, voedings-, huil-, en slaapproblemen
 • psychotrauma
 • bemoeilijkende factoren in de ouder-kindrelatie

Doelstelling

We bevorderen de geestelijke gezondheid van jonge kinderen en hun gezin. Daarbij richten we ons op vroegdetectie, diagnostiek, preventie en interventie bij jonge kinderen met een atypisch ontwikkelingsbeloop en/of complexe relationele, emotionele of gedragsmoeilijkheden.

Werking

Kinderen van 0 tot 3 jaar en hun gezin kunnen op onze dienst terecht voor ambulante hulpverlening en een semi-residentieel aanbod dat een ouder-kind dagbehandeling combineert met 'outreach' hulp aan huis.

Ambulant

Bij aanmelding plannen we een intakegesprek. Blijkt daaruit dat jouw baby of peuter inderdaad best binnen ZNA Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen wordt verder geholpen, dan zullen we via onderzoeken de verschillende ontwikkelingsdomeinen, het gedrag en het algemeen functioneren van je kind proberen in kaart te brengen. We willen daarbij ook graag jullie als ouder beter leren kennen.

Wanneer we vermoeden dat je kind een autismespectrumstoornis heeft, kunnen we samen verder onderzoek bij het Referentiecentrum Autisme Antwerpen aanvragen en inplannen. 

Na de onderzoeken overlopen we onze bevindingen en denken samen na over de verdere behandeling van je kind. In sommige gevallen kan de behandeling al onmiddellijk na het eerste gesprek starten. We zoeken steeds samen met de ouders naar de meest geschikte aanpak. Het kan onder meer gaan om:

 • pedagogische ouderondersteuning
 • psycho-educatie m.b.t. kinder- en jeugdpsychiatrische stoornis
 • individuele therapie voor je kind in combinatie met ouderbegeleiding
 • behandeling van je kind via de ouders (meditatietherapie)
 • gezamenlijke sessies van ouder en kind in de spelkamer
 • gezinstherapie
 • (uitzonderlijk) medicatie

Soms verwijzen we jullie voor de behandeling door naar andere hulpverlening, zoals thuisbegeleiding, CKG, CGG,…

Semi-residentieel

Onze k-dienst N (dagbehandeling baby-peuter) biedt zorg aan zes baby's of peuters en hun ouders. We ondersteunen de jongste kinderen en hun gezin door een combinatie van individuele therapie, groepstherapie en 'outreach' hulp aan huis.

We stellen een intensief multimodaal therapieprogramma op dat we afstemmen op de noden en het ritme van je kind en van jullie als ouders. We werken daarbij vanuit de Infant Mental Healthvisie, die focust op het verbeteren van de kwaliteit van de ouder-kindrelatie, om zo ook de ontwikkeling en het sociaal en emotioneel welzijn van je baby of peuter te optimaliseren.

Hiervoor steunen we op een ervaren team dat bestaat uit een kinderpsychiater, psychologen (met verschillende psychotherapeutische achtergronden), logopedisten, psychomotore therapeuten, een muziektherapeut, verpleegkundige en vroedvrouw.

Fase 1: diagnostiek en eerste preventieve/therapeutische interventies

Door onderzoek en observatie proberen we, samen met jullie als ouders, een zo volledig mogelijk ontwikkelingsprofiel van jullie kind, en van het functioneren van het kind en het gezin te krijgen. Op een tussentijdse bespreking overlopen we de eerste diagnostische hypotheses en bevindingen. Na een tweetal maanden volgt dan een uitgebreide terugkoppeling op basis van de bevindingen van alle teamleden. Op basis hiervan stellen we, indien nodig, een verdere behandeling voor op onze dienst of extern.

Fase 2: therapeutische verlenging

Tijdens de therapeutische verlenging werken we aan de kwetsbaarheden via individuele, ouder-kind- en groepstherapie. Er vinden ook regelmatige gesprekken plaats met jullie als ouders. Zo kan er een programma op maat van kind en ouders worden opgesteld.

Bij een verdere therapeutische dagopname volgt om de twee maanden een evaluatiegesprek. Een therapeutische verlenging duurt maximaal zes maanden.

Contact

ZNA Universitaire Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen - ZNA Middelheim 
Zorgeenheid Infants  – Jong Kind en Gezin
Lindendreef 1, 2020 Antwerpen
Tel.: 03 280 49 00
E-mail: [email protected]

Kinderpsychiater:

 • dr. Helena Van den Steene

 

Laatste update op: 14-07-2021