Werking


ZNA UKJA

Raadpleging

Je komt alleen of met je zoon of dochter naar het ziekenhuis voor gesprekken of onderzoek, je kind blijft dus niet in het ziekenhuis.

Je behandeling kan bestaan uit:

 • medicamenteuze behandeling
 • diagnostiek en advies
 • individuele therapie
 • gezinstherapie en ouderbegeleiding
 • groepstherapie en groepstrainingen

Dagbehandeling

Je dochter of zoon blijft overdag in het ziekenhuis om haar of zijn problemen aan te pakken, maar woont wel nog thuis. Voor de jongste kinderen (0-3 jaar) komen ouder en kind samen naar de dagbehandeling. 

5 semi-residentiële leefgroepen:

 • infants (baby's en peuters)
 • kleuters
 • lagere schoolkinderen
 • jongeren met internaliserende stoornissen (angst, depressie, trauma)
 • jongeren met ontwikkelings- en psychotische stoornissen

Dagbehandelingen lopen gelijk met de schooluren en duren 2 tot 6 maanden. Om de 8 weken is er een evaluatievergadering waarna we in een adviesgesprek het behandelplan samen met jullie bespreken.

Opname

Je zoon of dochter kan niet meer thuis blijven en wordt dag en nacht opgevangen in het ziekenhuis.
Er zijn 9 residentiële leefgroepen voor:

 • kleuters
 • lagere schoolkinderen met ontwikkelingsstoornissen
 • lagere schoolkinderen met internaliserende stoornissen
 • jongeren met internaliserende stoornissen
 • jongeren met ontwikkelings- en psychotische stoornissen
 • jongeren met externaliserende stoornissen
 • kinderen en jongeren met eetstoornissen
 • kinderen en jongeren in crisis

Een gewone verblijfsduur in het UKJA duurt 2 tot 6 maanden. Om de 8 weken is er een evaluatievergadering waarna in een adviesgesprek het behandelplan samen met jullie wordt besproken.
Het multidisciplinair team biedt een behandelplan aan met onder meer:

 • medicatie
 • individuele psychotherapie
 • gezinstherapie en ouderbegeleiding
 • groepstherapie en groepstrainingen
 • logopedie
 • psychomotore therapie
 • creatieve therapie
 • ergotherapie
 • muziektherapie
 • psycho-educatie
 • (therapeutische) activiteiten met de leefgroep
 • onderwijs via de ziekenhuisschool, gevestigd in de gebouwen van de kinder- en jeugdpsychiatrie. Hier krijgen de meeste opgenomen kinderen en jongeren les op maat, in groepen van maximaal 4 leerlingen. De leerkrachten gebruiken het lesmateriaal van de school waar het kind was ingeschreven. In het behandelplan wordt afgesproken hoeveel les iemand kan volgen (met een maximum van 4 uur per dag).

Outreaching of zorg aan huis

Via het outreachingproject bieden we psychiatrische zorg aan huis. Er komt dan iemand van het team bij je thuis langs voor een therapeutische interventie, dat kan bijvoorbeeld een gesprek of observatie zijn.  

Crisisinterventie

Er is dag en nacht een kinderpsychiater beschikbaar om kinderen en jongeren met dringende psychiatrische problemen op te vangen en te helpen. Een opname zal niet altijd nodig of mogelijk zijn.

Noodnummer na de kantooruren: 03 280 31 11

Laatste update op: 09-05-2023