Missie en visie


 

Het ZNA Medisch Centrum Kaai 142 is een medische hulpdienst voor iedereen in en rond het havengebied.

Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) beheert dit centrum samen met Cepa (Centrale der Werkgevers aan de Haven van Antwerpen), de private werkgeversorganisatie van de goederenhandelaars van de haven van Antwerpen.

Het ZNA Medisch Centrum Kaai 142 is gespecialiseerd in kleine traumatologie zowel in het kader van arbeidsongevallen voor zeelieden en havenarbeiders, als in de privésfeer voor mensen in de ruime omgeving. Zeelieden en iedereen die woont, werkt of studeert in en rond het havengebied is welkom. Omwille van zijn historische band met de haven zijn er doorheen de jaren belangrijke samenwerkingen opgestart en ontstaan tussen het Medisch Centrum, havenbedrijven en zijn stakeholders waardoor er een expertise ontwikkeld is binnen het Centrum voor dit soort geneeskunde.

Het is de bedoeling om op een snelle maar efficiënte manier kwalitatieve geneeskunde te waarborgen in een steeds veranderende maatschappij door optimaal gebruik te maken van een ervaren multidisciplinair team van orthopedische specialisten, algemene artsen, verpleegkundigen, kinesisten en bandagisten.

Tevens wordt de bredere samenwerking binnen de ZNA-ziekenhuizen gefaciliteerd zodat de snelheid en efficiëntie, cruciaal voor de positieve patiëntenervaring, verder wordt doorgetrokken.

Het ZNA Medisch Centrum Kaai 142 ligt ingebed in een ruimer zorglandschap waar duurzaamheid, gemeenschap, zingeving en gezondheid elkaar kruisen. Aansluitend hierbij is een respectvolle samenwerking met de omringende huisartsen en andere hulpverleners uit de buurt van primordiaal belang en kunnen wij complementair zijn aan zowel de eerste- als tweedelijnsgezondheidszorg.

 

Laatste update op: 14-07-2021