Ereloonsupplementen

Heb je gekozen voor een 1-persoonskamer, dan kunnen ereloonsupplementen aangerekend worden. Deze ereloonsupplementen staan vermeld op je factuur. Die betaal je zelf, je verzekeraar/ziekenfonds komt hier niet in tussen.

Geen supplement Max 100% supplement Max 200% supplement
Diëtisten
Psychologen
Algemeen inwendige geneeskunde en Infectiologie
Anatomo-Pathologie
Bloedziekten (Hematologie)
Borstkliniek - Coördinerend
Borstkliniek - Satelliet
Brandwondencentrum
Dermatologie (Huidziekten)
Endocrinologie (Hormoonziekten)
Fertiliteitscentrum 
Fysische geneeskunde en revalidatie
Gastro-enterologie (Maag- en darmziekten)
Intensieve zorg
Kinderziekten (Pediatrie)
Klinische biologie (klinisch labo)
Longziekten (Pneumologie)
Medische beeldvorming (Radiologie)
Mindfulnesstrainingen - Stresskliniek
Nefrologie (Nierkliniek)
Neonatale intensieve zorg (NIC)
Neurologie
Nucleaire Geneeskunde
Oncologie
Palliatieve zorg
Pediatrie (Kinderziekten)
Psychiatrie - kinderen
Psychiatrie - volwassenen
Psychogeriatrie (Sp)
Reumatologie
Spoedgevallen

Algemene heelkunde
Anesthesie en Reanimatie
Cardiochirurgie (Hartchirurgie)
Cardiologie (Hartcentrum)
Geriatrie
Gynaecologie
Kinderchirurgie
Materniteit (Kraamafdeling)
Mond-, Kaak- en Aangezichtsheelkunde (MKA)
Neurochirurgie
Neus-, Keel- en Oorziekten (NKO)
Obesitascentrum
Oogheelkunde (Oftalmologie)
Orthopedie en traumatologie
Pijncentrum
Plastische chirurgie
Stomatologie (Mond-, Kaak- en Aangezichtsheelkunde)
Urologie
Vasculaire chirurgie (Vaatheelkunde)

Meer info over erelonen en ereloonsupplementen.

Laatste update op: 02-12-2021