Verblijfskosten

In een ziekenhuis zijn 3 soorten kamers:

 • 1-persoonskamers
 • 2-persoonskamers
 • kamers voor meerdere personen

Prijsverschil tussen de kamers

Je kamerkeuze bepaalt voor een groot stuk de prijs van een opname.

 • 1-persoonskamers zijn duurder en de dokterskosten zijn er hoger.
  Je dokter mag boven het wettelijk tarief ook nog een supplement (extra kosten) vragen. Je ziekenfonds betaalt altijd een deel van de kosten van je kamer en je dokterskosten. De rest betaal je zelf. Met een hospitalisatieverzekering krijg je ook het grootste deel van deze kosten terug.
 • Een meerpersoonskamer is het goedkoopst.
  In een kamer voor 2 of meer personen mag een dokter bij ZNA alleen het wettelijk tarief vragen en geen supplement. Het ziekenfonds betaalt dit ereloon terug. Ook het grootste deel van de verblijfkost wordt door het ziekenfonds terugbetaald.

Verblijfskost (remgeld) per dag* - geldt zowel voor 1-persoons-, 2-persoons- als meerpersoonskamers

Categorie Dag 1 Vanaf dag 2 Vanaf dag 91
Gewoon verzekerd/
aangesloten bij ziekenfonds
€ 77,35/dag € 20,04/dag € 20,04/dag
Recht op verhoogde tegemoetkoming € 9,50/dag € 7,52/dag € 7,52/dag
Kind, persoon ten laste  € 64,69/dag € 7,52/dag € 7,52/dag
Langdurig werkloze
(alleenstaand of gezinshoofd)
en zijn/haar persoon ten laste 
€ 64,69/dag € 7,52/dag € 7,52/dag
Niet verzekerd/
niet aangesloten bij ziekenfonds
€ 1108,07/dag € 863,65/dag € 863,65/dag

* De kostprijs voor een opname op een revalidatie of psychiatrische dienst kan enigszins lager liggen. Dit is gebonden aan bijkomende reglementering.

Extra supplement voor 1-persoonskamers

Type 1-persoonskamer Supplement per dag
luxekamer in de kraamafdeling van ZNA Middelheim € 80,00
kamer in ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis € 65,00
kamer in een ZNA-dienst voor langdurig verblijf (revalidatie) € 50,00
kamer in alle andere ziekenhuizen en diensten van ZNA € 65,00
 • Krijg je een duurdere kamer dan gevraagd? Dan betaal je de prijs voor de kamer die je vroeg.
 • Krijg je een goedkopere kamer dan gevraagd? Dan betaal je de prijs van de goedkopere kamer.
 • Je dokter mag – om medische redenen – zelf een kamer voor 1 persoon voor jou vragen. Daar betaal je niets extra voor.
 • Op de dienst intensieve zorg zijn er alleen kamers voor 1 persoon. Daar moet je niets extra voor betalen.

Opgelet!

Bij de opname moet je een formulier invullen en ondertekenen. Mocht je hierbij problemen ondervinden, aarzel dan niet de medewerkers van de opnamedienst om hulp te vragen.

Forfaitair bedrag voor extra producten op kritische zorgafdelingen

ZNA rekent voor elke ligdag op een kritische zorgafdeling standaard een forfaitair bedrag van € 3,50 aan voor het dekken van een aantal diverse kosten. De kosten die gedekt worden door deze forfait worden opgesomd in onderstaande tabel. Overige bijkomende producten of diensten vallen niet onder deze forfait en zullen individueel aangerekend worden.

Producten gedekt door forfait (€ 3,50) Producten gedekt door forfait (€ 3,50)

Douchegel - badschuim

Shampookap

Kam of haarborstel

Maandverbanden

Mondspoelbeker

Kledingzak

Scheermesje

Scheerzeep

Tandenborstel

Tandendoosje

Tandpasta

Shampoo

Gebruik nachtkledij

Gebruik badlinnen

 

Vragen over financiële aspecten?

Heb je nog vragen over je factuur, de erelonen of andere kosten, neem dan contact op met de dienst Facturatie.

Laatste update op: 03-01-2024