Diëtisten

Het Diëtetiek-team van ZNA is expert op vlak van voeding. Een dieet kan een behandeling positief beïnvloeden en zelfs ziektes voorkomen.

De diëtist geeft duidelijk, wetenschappelijk onderbouwd voedingsadvies en ondersteunt jou en je familie bij de uitvoering ervan. Je voeding is evenwichtig en helemaal aangepast aan je diagnose.

Pediatrie (Kinderziekten)

Pediatrie of kindergeneeskunde spitst zich toe op kwalitatieve zorg voor patiëntjes tot 15 jaar.

De kinderartsen van ZNA combineren hun kennis over lichamelijke, psychische en sociale ontwikkelingen bij kinderen met een warme en kindvriendelijke aanpak.

Kinderartsen kunnen routinecontroles uitvoeren, maar ze behandelen evengoed acute ziekten of chronische problemen.

Uiteraard volgen ze je van dichtbij op, zowel tijdens als na je behandeling.

Laboratorium voor Pathologische Anatomie PA2

Als je in een ZNA-ziekenhuis wordt opgenomen, zal je de anatoom-patholoog maar weinig aan je bed treffen. Toch is het Laboratorium voor Pathologische Anatomie PA2 een belangrijke dienst in het ziekenhuis.

Pathologie of ziekteleer, is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met het diagnosticeren of vaststellen van ziekten of het onderzoeken van oorzaken en mechanismen van het ontstaan van ziekten.

Met de microscoop onderzoeken de pathologen cel- en/of weefselmateriaal van een patiënt om zo een diagnose te kunnen stellen.

 

Klinische biologie (klinisch labo)

Het Klinisch Laboratorium ZNA analyseert menselijk lichaamsmateriaal (bloed, urine, ontlasting, …) voor alle ZNA-patiënten.

Deze analyses worden uitgevoerd in ZNA Middelheim (centraal labo), evenals in ZNA Jan Palfijn en ZNA Cadix (enkel urgentie-testen).

 

Nuttige telefoonnummers

  • Algemeen/centraal labo ZNA Middelheim: 03 280 48 45

Neurologie

ZNA Neurologie focust op de diagnose en behandeling van ziektes aan het zenuwstelsel. Menselijke hersenen zitten complex in elkaar en sturen heel wat processen aan in ons lichaam. Hoe we bewegen, de manier waarop we ons gedragen, wat en hoe we waarnemen, het spraakvermogen, ons bewustzijn en onze geest: ze worden allemaal bepaald door wat zich afspeelt in het zenuwstelsel.

 

Hartcentrum ZNA (Cardiologie)

Het Hartcentrum ZNA garandeert een zeer grote expertise in alle domeinen van de cardiologie.

Met onze associatie van 19 cardiologen, verspreid over de 3 algemene ZNA-ziekenhuizen (ZNA Middelheim, ZNA Cadix en ZNA Jan Palfijn) en over de 4 gespecialiseerde ziekenhuizen (ZNA Hoge Beuken, ZNA Sint-Erasmus, ZNA Sint-Elisabeth en ZNA Medisch Centrum Regatta) bieden wij topzorg aan in alle deeldisciplines van de cardiologie en dit op een menselijke en kwalitatief hoogstaande manier. 

 

Geriatrie

De dienst Geriatrie van ZNA biedt kwaliteitsvolle zorg die helemaal afgestemd is op de noden van de kwetsbare oudere patiënten. 

ZNA heeft als ziekenhuis één zorgprogramma Geriatrie en streeft progressief naar een ziekenhuisoverschrijdende praktische samenwerking. Zo zijn er artsen in voortgezette opleiding voor bijkomende specialisatie geriatrie actief in verschillende ZNA-ziekenhuizen en zijn de geriatrische afdelingen in ZNA Sint-Elisabeth en ZNA Middelheim volledig gefusioneerd. 

Spoedgevallen

Het medische team van de dienst spoedgevallen staat 24 uur per dag, 7 dagen op 7, klaar om je te helpen en te verzorgen.

Onze hoog gekwalificeerde artsen en verpleegkundigen bieden niet-planbare, medische hulp aan – bij zo goed als elke aandoening en zorgvraag.

Op de dienst spoedgevallen worden de eerste onderzoeken en behandelingen uitgevoerd die noodzakelijk zijn om jouw welzijn te garanderen. Is een vervolgbehandeling nodig? Dan word je doorgestuurd naar een arts-specialist of je huisarts.

Pagina's