Pediatrie (Kinderziekten)

Pediatrie of kindergeneeskunde spitst zich toe op kwalitatieve zorg voor patiëntjes tot 15 jaar.

De kinderartsen van ZNA combineren hun kennis over lichamelijke, psychische en sociale ontwikkelingen bij kinderen met een warme en kindvriendelijke aanpak.

Kinderartsen kunnen routinecontroles uitvoeren, maar ze behandelen evengoed acute ziekten of chronische problemen.

Uiteraard volgen ze je van dichtbij op, zowel tijdens als na je behandeling.

Raadpleeg ons in

Bezoekersregeling tijdens coronaperiode

Er is een bezoekverbod in alle ZNA-ziekenhuizen. Dit geldt NIET voor de diensten materniteit, neonatologie, PICU en pediatrie: ouders (of voogden) van minderjarigen kunnen altijd bij hun kind (minder dan 18 jaar) blijven. Bezoek van kinderen is niet toegelaten.

Laatste update op: 21-10-2021
Auteur(s): Team: Kinderziekten (Pediatrie)