Pediatrie (Kinderziekten)

Pediatrie of kindergeneeskunde spitst zich toe op kwalitatieve zorg voor patiëntjes tot 15 jaar.

De kinderartsen van ZNA combineren hun kennis over lichamelijke, psychische en sociale ontwikkelingen bij kinderen met een warme en kindvriendelijke aanpak.

Kinderartsen kunnen routinecontroles uitvoeren, maar ze behandelen evengoed acute ziekten of chronische problemen.

Uiteraard volgen ze je van dichtbij op, zowel tijdens als na je behandeling.

Raadpleeg ons in

Bezoekersregeling

De bezoekregeling van de pediatrie sluit vanaf 2  mei 2022 aan bij de algemene bezoekregeling:

  • Op de pediatrie:  van 14.00 u. - 19.00 u.  max. 2 personen tegelijk
  • Op de consultatie zijn beide ouders en andere kinderen toegestaan.

UITZONDERING: PICU:

  • ouders 24u./24u. (1 ouder kan overnachten)
  • overige bezoekers: van 14.00 u. tot 19.00 u.
  • maximum 2 personen onder begeleiding van een ouder
  • kinderen (broers en zussen): in samenspraak met de afdeling
Laatste update op: 24-05-2024
Auteur(s): Team: Kinderziekten (Pediatrie)