Centrum voor Genderzorg Antwerpen (CGA)

Het Centrum voor Genderzorg Antwerpen (CGA) van ZNA begeleidt kinderen, jongeren en volwassenen met genderdysforie of genderincongruentie. Mensen met genderdysforie hebben het gevoel dat het geslacht waarmee ze geboren zijn (het biologisch man of vrouw zijn) niet past bij hun genderidentiteit (het zich man of vrouw voelen).

Bij het CGA werken we multidisciplinair. Door de intensieve samenwerking tussen verschillende disciplines kunnen we de beste medische zorg en begeleiding aanbieden aan mensen met vragen over hun gender. Ons multidisciplinair genderzorgteam bestaat uit endocrinologen, een verpleegkundig specialist, case manager, psychologen, kinder- en jeugdpsychiaters, (plastisch) chirurgen, gynaecologen, urologen, neus-, keel- en oorartsen en logopedisten.

De psychologische ondersteuning vormt het fundament van onze genderzorg. Medische ingrepen kunnen alleen volgen na een psychologische evaluatie. Verwijzingen voor medische ingrepen zijn ook alleen mogelijk binnen dit multidisciplinair team.

Geen mens is hetzelfde. Daarom houden we in onze begeleiding ook rekening met individuele wensen en werken we een persoonlijk transitietraject uit.

Wie het transitietraject doorloopt kan rekenen op een case manager. Deze vormt doorheen het hele traject het centrale aanspreekpunt.

 

Aangeboden zorg

In het CGA kunnen kinderen, jongeren en volwassenen terecht voor psychologische evaluatie en verdere begeleiding.

Als een persoonlijk transitietraject de juiste keuze blijkt, kan de aangeboden zorg bestaan uit hormonale behandelingen voor minder- en meerderjarigen, vruchtbaarheidsbewaring en/of chirurgische ingrepen:

  • Thorax- en bodycontouring chirurgie
  • Mastectomie (verwijdering borsten)
  • Borstvergroting
  • Orchidectomie (verwijdering teelballen)
     

Kernteams

Naast het overkoepelend Genderzorgteam werken binnen het CGA werken verschillende kernteams om zorg op maat te kunnen leveren: het Kind & Jeugd Team, het Adolescent/Young Adult (AYA) Team en het Volwassenenteam.

Het kind & jeugd team

Dit team bestaat uit kinderpsychologen, kinderpsychiaters en kinderendocrinologen.

Naast psychologische ondersteuning, zijn ook medische interventies zoals hormonale behandeling mogelijk. Jongeren tot en met de leeftijd van 17 jaar kunnen zich hier aanmelden.

Het adolescent/young adult (AYA) team

Om tegemoet te komen aan de specifieke noden van adolescenten en jongvolwassenen stelden we een AYA team samen. Dit team bestaat uit zorgverleners met expertise in pediatrische zorg en in zorg voor volwassenen. Het team begeleidt jongeren en jongvolwassenen van 17 jaar tot en met 22 jaar.

Het volwassenen team

Mensen met vragen over hun genderidentiteit kunnen vanaf 22 jaar bij dit team terecht voor begeleiding en medische interventies.

 

 

Afspraak maken

In het ZNA Centrum voor Genderzorg Antwerpen is aanmelding vereist om op de zorglijst te komen. Nadat je het webformulier om je aan te melden verstuurde, neemt de case manager contact met je op voor een afspraak. Gelieve alle benodigde informatie in te vullen om een soepel verloop van de aanmelding te garanderen. Indien je jonger bent dan 18 jaar, dien je deze aanmelding samen met je ouders/voogd in te vullen.

Ben je jonger dan 18 jaar? Maak een afspraak 

Ben je ouder dan 18 jaar?  Maak een afspraak 

ZNA beschikt nog niet over een conventie genderzorg: die is in aanvraag. Maar met de uitbouw van het Centrum voor Genderzorg Antwerpen willen we nu al onze bijdrage leveren om de wachtlijsten van mensen met genderdysforie weg te werken. Vanuit de missie van ZNA kiezen we radicaal voor patiëntgerichte zorg en willen we de noden van mensen met genderdysforie niet negeren.

Laatste update op: 04-12-2023
Auteur(s): Team: ZNA Centrum voor Genderzorg Antwerpen