Psychiatrie - volwassenen

Psychiatrie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met problemen die kinderen, jongeren en volwassenen kunnen hebben in gedrag en beleving.

Het ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg biedt een antwoord op de grote vraag naar opvang en begeleiding voor volwassenen met psychische problemen binnen de regio Antwerpen.

 

  Contact

  Om de toegankelijkheid van ons aanbod te garanderen hebben we voor ons hele zorgaanbod één centraal aanmeldingsnummer:
  03 217 77 50.
  Overzicht van de ZNA Psychiaters

  Bezoekregeling

  Patiënten met Covid-19 of een vermoeden daarvan, alsook patiënten die tot een risicogroep behoren, mogen geen bezoek ontvangen.

  Patiënten met therapeutisch verlof moeten hun bezoek tot een absoluut minimum te beperken.

  Als bezoeker van een psychiatrische patiënt in ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg neem je volgende regels in acht:

  • de patiënt mag 1 bezoeker en 1 eigen kind per dag ontvangen, uit dezelfde sociale bubbel.
  • je hebt geen symptomen die wijzen op Covid-19 en je hebt die de laatste 2 weken ook niet gehad.
  • je meldt je aan bij de balie (na aanbellen aan de ingang) en laat daar je contactgegevens na in het kader van de contacttracing. Ons onthaal informeert je graag rond andere voorzorgsmaatregelen.
  • je wast je handen bij het binnenkomen in het ziekenhuis.
  • je draagt een mondmasker. Geen mondmasker betekent geen toegang. In dat geval kan je een mondmasker krijgen aan het onthaal.
  • je bezoek vindt zoveel mogelijk plaats in open lucht of in de voorziene bezoekruimte (refter op Z1 in ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg en D3 of EPSI in ZNA Sint-Erasmus).


  Het bezoek in ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg verloopt op afspraak:

  Een afspraak wordt gemaakt via de afdelingen:

  • Verslavingszorg A en B: 03 217 77 05 en 03 217 77 15
  • Psychosezorg A en B: 03 217 77 25 en 03 217 77 35

  Het bezoek kan plaats vinden:

  • ma-vrij: 18.00 u. tot 19.30 u.
  • woe-za-zo: 14.00 u. tot 15.30 u. 
  • IPZO:  03 217 77 45

  Het bezoek kan plaats vinden op een afgesproken moment tijdens de dag.

  De bezoekuren van PAAZ (in ZNA Sint Erasmus):

  • ma-vrij: 18.00 u. tot 19.30 u.
  • woe-za-zo: 14.00 u. tot 15.30 u.

  De bezoekuren van EPSI (in ZNA Sint-Erasmus)

  Bezoekers maken een afspraak op het nummer: op het nummer 03 280 81 33.

  Algemene regel: 1 bezoeker/patiënt (uit de bubbel van de patiënt)

  Per tijdsslot kunnen 3 bezoekers voor 3 verschillende patiënten een bezoek inboeken. Bezoek wordt ontvangen in gesprekslokalen. 

  • ma-vrij: 17.45 u. tot 18.30 u. en 18.45 u tot 19.30 u.
  • za-zo: 
   14.00 u. tot 14.45 u. en 15.00 u. tot 15.45 u.
   16.00 u. tot 16.45 u. en 18.00 u. tot 18.45 u.

  PVTA:

  De bezoekregeling van PVT Antwerpen wordt bijgestuurd volgens de richtlijnen opgedragen door Agentschap Zorg en Gezondheid.

  We communiceren de aangepaste bezoekregeling telkens via interne mailing aan familie en naasten.
  Indien je, als externe bezoeker, meer informatie wenst, kan je steeds contact opnemen op het nummer 0492 58 91 20.

  Raadpleeg ons in

  Onze kwaliteit

  • Kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke zorg.
  • Voor iedereen, ongeacht je achtergrond.
  • We hebben zowel aandacht voor je lichamelijke, psychische en sociale noden, als voor je thuissituatie en je familie.
  Laatste update op: 28-11-2022
  Auteur(s): Team: Volwassenenpsychiatrie