ZNA Psychiatrisch Verzorgingstehuis Antwerpen

Het psychiatrisch verzorgingstehuis is een open woonomgeving voor 30 mensen met een gestabiliseerde langdurige psychiatrische stoornis.

Voor deze mensen heeft de psychiatrische behandeling nog niet geleid tot het gewenste herstel waardoor er nog vraag is naar continue begeleiding, verzorging en ondersteuning. 

We proberen een leef-, woon- en zorgmilieu te creëren waarin elke bewoner de begeleiding krijgt die hij of zij nodig heeft. Het aanbod van het ZNA Psychiatrisch Verzorgingstehuis Antwerpen is gericht op herstel ondersteunende zorg, waarbij de leefwereld van de bewoner centraal staat. De focus ligt niet langer op het behandelen van de aandoening, maar op het opnieuw invullen van het dagelijkse leven, waarbij ontplooiingskansen maximaal benut worden.

Wie komt in aanmerking voor het psychiatrisch verzorgingstehuis?

Het ZNA Psychiatrisch Verzorgingstehuis Antwerpen is toegankelijk voor mensen met een gestabiliseerd psychiatrisch ziektebeeld dat zich situeert binnen de psychosezorg.

Verloop van de behandeling

Alle activiteiten op vlak van wonen, vrije tijd en verzorging worden georganiseerd vanuit de behoeften en wensen van de bewoners. Deze activiteiten worden zowel individueel als in groep aangeboden en gezamenlijk samengesteld.

Er is een beperkt vast dagprogramma, voornamelijk gericht op hotelfuncties.

De begeleiding probeert zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de bewoners.  Het persoonlijke ritme van elke bewoner wordt maximaal gerespecteerd.

Familieleden en naasten zijn zeer belangrijk voor het welzijn van de bewoners. Om deze rol zo goed mogelijk te vervullen, is een nauwe samenwerking van cruciaal belang.

Contact

Psychiater: dr. M J Peeters

Verpleegkundig afdelingshoofd: Ingrid Van Lier

 • telnr. algemeen:
  0492 58 91 20
 • telnr. afdelingshoofd:
  0492 58 91 21

Ons team

Een deskundig multidisciplinair team werkt samen met de bewoner en zijn naasten aan een gevarieerd zorgaanbod op maat. Dit zorgaanbod wordt zowel intern als extern uitgebouwd. Er is een nauwe samenwerking met sociale werkplaatsen, buurthuizen, dienstencentra …

Onze kwaliteit

 • Herstelgerichte benadering
 • Individuele begeleiding in de vorm van ‘aandachtsbewoners’
 • Welzijn en persoonlijk verhaal staan centraal
 • We houden rekening met mogelijkheden en beperkingen van de bewoner
 • Persoonlijk ritme wordt maximaal gerespecteerd
Laatste update op: 12-08-2021