Kinderneurologie

ZNA Neurologie focust op de diagnose en behandeling van ziektes aan het zenuwstelsel. Menselijke hersenen zitten complex in elkaar en sturen heel wat processen aan in ons lichaam. Hoe we bewegen, de manier waarop we ons gedragen, wat en hoe we waarnemen, het spraakvermogen, ons bewustzijn en onze geest: ze worden allemaal bepaald door wat zich afspeelt in het zenuwstelsel.

De afdeling Kinderneurologie is gespecialiseerd in de begeleiding van kinderen met neurologische problemen, waaronder:

  • cerebral palsy
  • epilepsie
  • spieraandoeningen
  • leerproblemen

Kom meer te weten over kinderneurologie

Raadpleeg ons in

Nauwe samenwerking met

Multidisciplinair team met expertise

Bij veel neurologische ziektes spelen factoren die invloed hebben op verschillende gebieden van het lichaam. Daarom werken specialisten van verschillende disciplines intensief samen: neurologen, fysio-en ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen. 

Onze kwaliteit

  • Specialistisch en persoonlijk
  • Academische kennis en ervaring
  • Multidisciplinaire aanpak
  • Aandacht voor het gezin: de ouders worden zeer nauw betrokken bij het behandelproces van hun kind

CePRA

Cerebral Palsy Referentiecentrum Antwerpen, is een samenwerking tussen het UZA, het ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis en het GZA Sint-Augustinusziekenhuis. Dit centrum behandelt mensen met een hersenverlamming.

Lees meer

Laatste update op: 24-05-2024