Kindernefrologie

Binnen het kinderziekenhuis is de afdeling kindernefrologie gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kinderen met nier- en/of blaasaandoeningen bij kinderen tot en met 16 jaar. Wij bieden zorg en opvolging voor volgende aandoeningen: aangeboren afwijkingen van de urinewegen, verworven nieraandoeningen (nefrotisch syndroom, glomerulonefritis), nierinsufficiëntie, hypertensie, urineweginfecties, nierstenen, incontinentie en bedplassen. Er is nauwe samenwerking met de dienst kinderurologie.

Raadpleeg ons in

Laatste update op: 25-04-2024