Verslavingszorg

Op de dienst Verslavingszorg bieden we residentiële en ambulante zorg voor volwassenen (18 tot 65 jaar) met een aanhoudend afhankelijkheidsprobleem:

 • alcoholafhankelijkheid
 • medicatieafhankelijkheid
 • cannabisafhankelijkheid
 • secundaire of bijkomende gokverslaving
 • secundaire of bijkomende drugsproblematiek

We hechten belang aan een veilig klimaat waarbinnen patiënten kunnen ontwennen en tot zichzelf komen en stellen daarbij het kunnen respecteren van de leefregels voorop.

Binnen het Traject Verslavingszorg willen we de patiënten opnieuw laten kennismaken met hun ‘middelvrije’ persoonlijkheid, waarbij we zoveel mogelijk de zelfredzaamheid stimuleren, zoals het (her)opnemen van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.

Verloop van de behandeling

We proberen een laagdrempelig instroombeleid na te streven, zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid op de afdeling.

De aanmelding gebeurt via een eigen intaketeam.

Via aanmoediging en confrontatie streven we naar een grotere autonomie van de patiënt.

De therapeutische relatie zien we als hefboom tot verandering: het resultaat is niet vooraf bepaald, het is een vorm van ‘contract’ waarbij de hulpverlener een empathische houding aanneemt en waarbij de patiënt de bereidheid toont om zijn probleem aan te pakken.

Duur van de behandeling

 • Kort Verblijf: 7 dagen
 • Detox: maximum 7 dagen
 • Kennismaking en Oriëntering: 14 dagen
 • Behandelmodule: 1 maand tot 3 maanden

Na  detox  en observatie (omschrijving van de problematiek) kan de patiënt mee een op maat gemaakt zorgprogramma bepalen.

Naargelang de persoonlijke doelstellingen van de patiënt volgt hij/zij een groeps- (peer-to-peer) of individuele behandeling. De duur van de behandeling varieert naargelang de aard van de problematiek en de vraag van de patiënt.

Het therapie-aanbod stoelt op principes van:

 • de oplossingsgerichte cognitieve en systemische therapie (Korzybski)
 • de motiverende gespreksvoering
 • de gedragstherapie
 • de herstel ondersteunende visie
  • Je speelt zelf een actieve rol
  • Je bepaalt mee het verloop van de therapie. 
  • Je beslist mee over de doelstellingen en het tempo van de therapie.

Familie/partner/omgeving en eventueel kinderen worden in de behandeling betrokken door middel van gezins- en/of systeemgesprekken. Het herstellen en/of ondersteunen van belangrijke contacten kan helpen bij het volhouden van gedragsveranderingen.

We werken samen met externe zorgverleners zoals huisartsen, centra geestelijke gezondheidszorg, CAW, OCMW, …

Contact

Het traject Verslavingszorg wordt georganiseerd in ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg.

Je kan ons bereiken via het algemeen aanmeldingsnummer 03 217 77 50.

Ook per e-mail zijn we vlot bereikbaar op [email protected].

Ons team

De patiënt wordt door zijn behandeling heen opgevolgd door een multidisciplinair team, bestaande uit psychiaters, verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers en crea- of bewegingstherapeuten.

Onze kwaliteit

 • We benaderen ieder individu vanuit de eigen mogelijkheden
 • Kwaliteitsvolle zorg op maat
 • Laagdrempelig
Laatste update op: 12-08-2021