Patiënttevredenheid

ZNA is een pionier in het meten van patiëntenloyaliteit. Metingen van patiëntenervaringen gebeuren via het systeem van Net Promotor Score (NPS) waarbij gekeken wordt in welke mate (op een schaal van 1 tot 10) de patiënten het ziekenhuis zouden aanbevelen aan anderen. Dit is trouwens een wetenschappelijk gevalideerde methode.

De patiëntenbevraging verloopt elektronisch. Na het ontslag ontvangen patiënten een uitnodiging om de enquête te vervolledigen. Op basis van de commentaren kunnen gericht verbeteracties worden ondernomen. De informatie die verkregen wordt aan de hand van de patiëntenbevraging is dan ook van onschatbare waarde. Doordat niet alle patiënten een e-mailadres hebben, zal ook gebruik worden gemaakt van bevragingen met behulp van tablets. 

Resultaten 2018

De meerderheid van de patiënten die ZNA bezocht hebben in het eerste kwartaal van 2018, zou ZNA ook aanraden aan anderen. Hierbij gaf 49,7% van de patiënten een score 9 of 10 op de vraag in welke mate ze ZNA zouden aanbevelen. 

Bij de positieve antwoorden, wordt vooral de behandeling van de arts en de verzorging voor het verplegend personeel aangehaald. Bij de negatieve aspecten gaat het vooral over de kwaliteit van de maaltijden en het comfort van de kamers. Dit is dus zeker een aandachtspunt, waar ook rond gewerkt wordt.

Laatste update op: 02-07-2018