ZNA Hoge Beuken

Complicaties

Een nefrectomie kan een aantal complicaties met zich meebrengen.

Nabloeding

Blauwe plekken na de ingreep zijn courant. Zware nabloedingen zijn zeldzaam, maar zullen adequaat verholpen worden, indien nodig.

Wondinfectie

Bij een lichte roodheid zullen we de infectie bestrijden met antibiotica. Bij etterig verlies moet de wonde soms een klein beetje opengemaakt worden om de etter te draineren. Risicofactoren voor infectie zijn: suikerziekte, obesitas, vaatstoornissen, verminderde weerstand.

Schouderpijn

Kort na een laparoscopische of robotgeassisteerde ingreep kan je last hebben van je schouder. De schouderpijn wordt veroorzaakt door het koolzuurgas dat ingeblazen werd en trekt vanzelf weg.

Darmafsluiting

Wanneer je darmwerking vertraagd is of stilligt, kan voedsel je lichaam niet verlaten. In de regel wordt dit door middel van conservatieve maatregelen verholpen. 

 

Nierinsufficiëntie

  • Wanneer je voor de ingreep een normale nierfunctie hebt, zal je overblijvende nier na de operatie sneller werken. Het is dan ook belangrijk om na de operatie goed te blijven drinken. Je zal ook regelmatig bij de huisarts op controle moeten om bepaalde risicofactoren voor nierschade (suikerziekte, gestegen cholesterol, hoge bloeddruk) tot een minimum te beperken. 
  • Mocht er echter vooraf reeds nierschade zijn, kan het zijn dat de overblijvende nier je bloed onvoldoende kan zuiveren. In dit geval wordt het advies ingeroepen van een nefroloog. Hij of zij zal alles doen om je nierfunctie te optimaliseren om dialyse te vermijden.

Wanneer je hevige koorts hebt, als de operatiewond gaat bloeden, of als de pijn steeds erger wordt neem dan contact op met je huisarts, uroloog of de dienst spoedgevallen.

Laatste update op: 13-04-2016