Sp - Psychogeriatrie

Deze medische dienst is gespecialiseerd in de behandeling van mentale aandoeningen en cognitieve stoornissen, zowel bij oudere als bij jongere patiënten.

Dementie is een van de meest voorkomende aandoeningen binnen de psychogeriatrie. ZNA heeft op dit domein een jarenlange expertise opgebouwd en kan patiënten een uitgebreid zorgaanbod aanbieden. De behandelende artsen werken multidisciplinair samen met andere betrokken diensten van ZNA.

Waarvoor kan je hier terecht?

Patiënten met een vermoeden van dementie kunnen opgenomen worden voor observatie, het bepalen van een diagnose, behandeling, het op punt stellen van medicatie en begeleiding bij revalidatie.

Contact

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte van het reilen en zeilen in de SP-Psychogeriatrie van ZNA Joostens?

>> Schrijf je in op onze nieuwsbrief 

Klinisch pad dementie

Het gespecialiseerd klinisch pad dementie wordt georganiseerd bij ZNA Joostens, dat hiervoor over twee gespecialiseerde afdelingen beschikt. Deze aanpak heeft tot doel om alle vormen van hulpverlening (zowel binnen het ziekenhuis als in de thuisomgeving) voor een patiënt met dementie zo goed mogelijk af te stemmen op zijn de behoeften. 

Hoe verloopt zo’n klinisch pad dementie ?

Het klinisch pad bestaat uit een hele reeks onderzoeken, testen en overlegmomenten die op vaste tijdstippen plaatsvinden. Dit onderzoeks- en observatieprogramma neemt zo’n 5 weken in beslag. Gedurende die tijd verblijft de patiënt op een gespecialiseerde afdeling. Het klinisch pad is opgedeeld in drie perioden. 

Lees meer over de drie perioden van het klinisch pad dementie.

Laatste update op: 08-02-2023
Auteur(s): Team Sp-Psychogeriatrie