Antibioticagids

Onjuist gebruik van antibiotica kan leiden tot therapeutisch falen, resistentievorming, ongewenste bijwerkingen en onnodig hoge kosten. Richtlijnen voor juist gebruik van antibiotica zijn dus onontbeerlijk. Daarnaast ontstond binnen ZNA de nood om ZNA-overkoepelend de bestaande richtlijnen aan te passen, aan te vullen en in sommige gevallen volledig te wijzigen.

 

Al deze richtlijnen zijn gebundeld in de ZNA-antibioticagids.

 

Deze voorgestelde richtlijnen zijn gebaseerd op de te verwachten verwekkers van de infectie, aangepast aan de evolutie van het resistentiepatroon van onze eigen bacteriële ZNA-flora, de nieuwere antibiotica en verder uitgebreid met de klinische ervaring van de diverse disciplines en met de internationaal algemeen aanvaarde “Evidence based” inzichten en principes betreffende antibioticagebruik. Aangezien empirische antibiotherapie veel meer is dan een blinde therapie en deze richtlijnen niet voor elke situatie een pasklaar antwoord kunnen bieden, kan steeds beroep gedaan worden op de auteurs om telefonisch of “ bedside” nader advies te geven.

Het verdient aanbeveling steeds voor de start van antibiotherapie de geschikte monsters voor microbiologisch onderzoek af te nemen en zodra mogelijk over te schakelen op een gerichte behandeling in functie van kweekresultaat en antibiogram. Overschakeling van intraveneuze naar orale vorm, zodra klinisch / laboratorisch mogelijk, kan kostenbesparend zijn.

De auteurs wensen de gebruikers erop te wijzen dat deze gids met de grootste zorgvuldigheid is nagelezen, maar dat hierdoor fouten niet uitgesloten zijn.Elke arts blijft uiteindelijk verantwoordelijk voor zijn eigen medisch handelen. Vragen en opmerkingen zijn daarom steeds welkom.

Laatste update op: 19-07-2021