Medische vragenlijst


Via de medische vragenlijst peilen we naar de gezondheidstoestand van onze patiënten. Wanneer je wordt opgenomen voor een operatie, een behandeling, een onderzoek of een bevalling vragen we je om deze vragenlijst zo nauwkeurig mogelijk in te vullen. Je kan je daarvoor laten bijstaan door je huisarts of door een familielid.

Er zijn 3 soorten vragenlijsten:

We vragen je om deze minstens 72 uur voor de aanvang van de opname in te vullen.
Voor zwangeren vragen we om deze liefst 10 weken voor de geplande bevallingsdatum in te vullen.

 

Laatste update op: 20-03-2020