Kwaliteitsmetingen

Naast het opvolgen van interne kwaliteitsindicatoren, heeft ZNA zich ook geëngageerd om deel te nemen aan VIP² (Vlaams Indicatorenproject voor patiënten en professionals).

Met deze kwaliteitsindicatoren kunnen ziekenhuizen een bepaald onderdeel van hun kwaliteit meten en de behaalde resultaten vergelijken met de resultaten van andere ziekenhuizen.

VIP² heeft verschillende domeinen geïdentificeerd waarbinnen kwaliteitsindicatoren zijn uitgewerkt:

  • borstkanker
  • rectumkanker
  • patiëntervaringen: websitebeoordeling, patiëntenbevraging
  • ziekenhuisbrede elementen die de zorg voor patiënten beïnvloeden: handhygiëne, volledig geneesmiddelenvoorschrift, patiëntenidentificatie, checklist veilige heelkunde

ZNA neemt deel aan al deze metingen. 

De resultaten van de kwaliteitsindicatoren zijn beschikbaar op de centrale website voor zorgkwaliteit.

Laatste update op: 07-07-2017