Nazorg

Eventuele darmkrampen door de ingeblazen lucht zijn meestal tijdelijk.

Indien de arts stukjes weefsel wegnam, is een beetje bloedverlies bij de stoelgang normaal. 

Bij een ernstige bloeding die gepaard gaat met hevige pijn en koorts neem je contact op met de huisdokter of met het ziekenhuis of de dienst spoedgevallen.

Je krijgt steeds een brief mee voor je huisarts en/of verwijzend specialist met de eerste resultaten.  De resultaten van afgenomen weefsel (biopsies of poliepen) worden nagestuurd naar de verwijzende arts of worden met jou besproken op een vervolgraadpleging bij de specialist.  Dan wordt zo nodig ook een voorstel gedaan voor vervolgonderzoek.

Laatste update op: 13-08-2021