Verloop

De anesthesist zal uw kind in slaap brengen. De bronchoscoop zal via neus of mond ingebracht worden en zo kan de arts in de luchtwegen kijken. Afhankelijk van wat er gezien wordt, wordt er eventueel gespoeld (meestal met fysiologisch water) en wordt dit spoelvocht terug opgezogen zodat dit ook onderzocht kan worden.

Laatste update op: 09-08-2021