Wat breng ik mee?

Wanneer je voor de eerste keer langskomt schrijf je je eerst in aan het onthaal van het ziekenhuis. Zorg ervoor dat je volgende zaken bij hebt:

  • Identiteitskaart van je kind.
  • Verwijsbrief van de huis- of kinderarts.
  • Ingevulde vragenlijst die je op voorhand kreeg.
  • 25€ (er wordt steeds een voorschot van 25€ gevraagd)

Verder hebben we op de dienst ook baat bij:

  • eventuele schoolrapporten
  • rapporten van onderzoeken die in het verleden zijn gebeurd.
  • ingevulde vragenlijsten die je op voorhand kreeg.
Laatste update op: 14-07-2021