Fertiliteitsbehandelingen

Er wordt wel eens gezegd dat een IVF-behandeling gratis is, maar dat is niet geheel juist. Enkel de laboratoriumkosten worden volledig ten laste genomen van de ziekenfondsen.

IUI

Voor patiënten met een Belgische mutualiteit

De belangrijkste kost wordt ten laste van het ziekenfonds genomen. De patiënten betalen nog een som van remgelden en het materiaal voor de IUI (± 125 EUR).

Voor buitenlandse patiënten

De kostprijs wordt geraamd op 620 EUR voor de behandeling in het ziekenhuis.

Dit bedrag is exclusief de (eventuele) medicatie. Dit bedrag dient geheel en zonder uitzondering te worden betaald bij de start van de behandeling. Na de behandeling zal een factuur worden toegezonden met een resterend bedrag tegoed of te betalen.

IVF/ICSI

Voor patiënten met een Belgische mutualiteit en een geldig terugbetalingsdocument van het ziekenfonds voor laboratoriumkosten en medicatie (zes cycli)

De belangrijkste kost wordt ten laste van het ziekenfonds genomen. De patiënten betalen nog een som van remgelden en het materiaal voor de eicelaspiratie en embryotransfer (± 500 EUR).

Hierin is een opname in een gemeenschappelijke kamer voorzien. Bij opname in een eenpersoonskamer op aanvraag van de patient wordt een supplement van 100% aangerekend.

Voor patiënten met een Belgische mutualiteit maar niet meer in het bezit van een geldig terugbetalingsdocument van het ziekenfonds (na zes terugbetaalde cycli)

Bovenop de kostprijs voor som van remgelden en het materiaal voor de eicelaspiratie en embryotransfer (± 500 EUR) dienen de patiënten zelf de laboratoriumkosten te dragen (± 1200 à 1400 EUR).

Daarbij dient de kostprijs (niet terugbetaald) van de medicatie bijgeteld te worden. Die kostprijs is sterk afhankelijk van de dosis en het type medicatie.

Voor buitenlandse patiënten

De kostprijs wordt geraamd op 3.200 EUR voor de behandeling in het ziekenhuis met opname in een gemeenschappelijke kamer. Dit bedrag is exclusief de medicatie. Dit bedrag dient volledig en zonder uitzondering te worden betaald bij de start van de behandeling.

Na de behandeling zal een factuur worden toegezonden met een resterend bedrag tegoed of te betalen.

Oncofreezing

Voor patiënten met een Belgische mutualiteit

Invriezen van sperma voor 3 stalen met bewaring van 10 jaar wordt volledig terugbetaald door het Riziv tot de dag die voorafgaat aan de 45ste verjaardag.
Invriezen van eicellen voor 1 pickup met bewaring van 10 jaar wordt volledig terugbetaald door het Riziv tot de dag die voorafgaat aan de 36e verjaardag.

Wanneer vrouwen hun eicellen willen opnemen geldt vanaf de tweede pickup dezelfde regeling als bij IVF. De laboforfait wordt vergoed door de mutualiteit.

Voor Belgische patiënten zonder mutualiteit

Invriezen van sperma voor 3 stalen met bewaring van 10 jaar kost 1100 euro.
Invriezen van eicellen voor 1 pickup met bewaring van 10 jaar 3200 euro.

Wanneer vrouwen hun eicellen willen opnemen geldt dezelfde regeling als bij IVF. 

Voor buitenlandse patiënten

Het invriezen van spermacellen kost 100 EUR per invriezing en 800 euro om 10 jaar te bewaren.
Het invriezen van eicellen en het bewaren voor 10 jaar kost 3500 euro.

Laatste update op: 25-10-2022