Materniteit ZNA Sint-Erasmus verhuisde naar ZNA Jan Palfijn

De verhuis van de materniteit van ZNA Sint-Erasmus is intussen 2 weken geleden. Alles is vlot verlopen en de patiënten vinden intussen hun weg.

Na de beslissing van de directie en het management om de verlosafdeling en materniteit van ZNA Sint-Erasmus te verhuizen, doen de artsen bevallingen in ZNA Jan Palfijn.

Concreet is het de bedoeling om prenatale raadpleging gebonden aan de specifieke ZNA-site te houden en de verloskundige patiënten vanuit ZNA Sint-Erasmus en ZNA Stuivenberg onder te brengen in een verloskundig zorgtraject in ZNA Jan Palfijn. Hierbij hopen we in de regio de continuïteit van de prenatale zorgen, bevallingen en postnatale zorg aan huis, samen met de vroedvrouwen en huisartsen optimaal te kunnen aanbieden.

Laatste update op: 18-12-2017