Inzage in je dossier

Hoe aanvragen?

  • Een groot deel van je patiëntendossier kan je inzien via mijn.zas.be. ZAS (Ziekenhuis aan de Stroom) is het netwerk van ZNA en GZA Ziekenhuizen.

  • Om je volledige patiëntendossier in te zien vul je het online aanvraagformulier volledig en correct in. De behandelend artsen worden steeds geïnformeerd over jouw vraag tot inzage/afschrift.

Met bijkomende vragen over inzages kan je terecht bij [email protected].

 

Kan ik het dossier van een overleden familielid inzien?

Voor de dossiers van overleden familieleden geldt enkel onrechtstreeks inzagerecht. Een inzage is namelijk een afspraak ter plaatse in ZNA om het dossier in te kijken. Het inzagerecht is onrechtstreeks omdat het enkel uitgeoefend kan worden via een zorgverstrekker (bijvoorbeeld huisarts, verpleegkundige, kinesist, tandarts, …) die aangeduid werd door de naasten.

Je hebt (onrechtstreeks) recht op inzage:

  • als je echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of bloedverwant bent tot en met de tweede graad (ouder, kind, broer/zus, kleinkind, grootouder)
  • als je een voldoende gemotiveerd belang hebt dat opweegt tegen de privacy van de overleden patiënt (bijvoorbeeld het vermoeden van een medische fout opsporen van familiale antecedenten en dergelijke) en als je een geldig bewijs van verwantschap kan voorleggen (bijvoorbeeld geboorteakte van de overleden patiënt, attest van gezinssamenstelling, kopie huwelijksakte, ...)
  • als er geen uitdrukkelijk verzet van de patiënt was tijdens zijn leven.

Hoe aanvragen?

  • Download het formulier Inzage voor verwanten van overleden patiënten en vul dit alvast in en onderteken het.
  • Binnen de 15 dagen na ontvangst van je online aanvraag nemen wij contact met je op om een afspraak te maken met de zorgverstrekker en jouw bewijs van verwantschap op te vragen.
Laatste update op: 28-08-2023