Inzage in je dossier


Alle voorwaarden voor het verkrijgen van een afschrift gelden ook voor inzage in een patiëntendossier, een inzage dient niet vergoed te worden.

Kan ik het dossier van een overleden familielid inzien?

Dit recht kan enkel uitgeoefend worden via een door de naasten aangeduide zorgverstrekker (bijvoorbeeld huisarts, verpleegkundige, kinesist, tandarts, …)

Je hebt (onrechtstreeks) recht op inzage:

  • als je echtgenoot, wettelijke samenwonende partner, partner of bloedverwant bent tot en met de tweede graad (ouder, kind, broer/zus, kleinkind, grootouder)
  • als je een voldoende gemotiveerd belang hebt dat opweegt tegen de privacy van de overleden patiënt (bijvoorbeeld het vermoeden van een medische fout opsporen van familiale antecedenten en dergelijke) en als je een geldig bewijs van verwantschap kan voorleggen (bijvoorbeeld geboorteakte van de overleden patiënt, attest van gezinssamenstelling, kopie huwelijksakte, ...)
  • als er geen uitdrukkelijk verzet van de patiënt was tijdens zijn leven

Hoe aanvragen?

Gelieve onderstaande stappen te doorlopen om jouw aanvraag te vervolledigen. De behandelende arts wordt steeds geïnformeerd over jouw vraag tot inzage/afschrift.
 

Je vraagt je eigen dossier op

  • Stap 1: vul het online aanvraagformulier volledig en correct in.
  • Stap 2: download daarna het te ondertekenen aanvraagformulier en vul het in. Vul indien nodig ook het bijgevoegde volmachtformulier in: ​

Inzage/afschrift voor patiënt 

Binnen een termijn van 15 dagen na ontvangst van je online aanvraag, nemen wij contact met je op om een afspraak te maken. Op deze afspraak neem je het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier (en eventueel volmachtformulier) mee, alsook je identiteitsbewijs.
 

Je vraagt een dossier op van iemand anders

  • Stap 1: vul het online aanvraagformulier volledig en correct in.
  • Stap 2: download daarna het juiste te ondertekenen aanvraagformulier en vul in. Vul ook het bijgevoegde volmachtformulier in:

Inzage/afschrift voor vertegenwoordiger of vertrouwenspersoon
OF
Inzage/afschrift voor ouders of voogd van minderjarige
OF
Inzage/afschrift voor verwanten van overleden patiënten 


Binnen een termijn van 15 dagen na ontvangst van je online aanvraag, nemen wij contact met je op om een afspraak te maken. Op deze afspraak neem je het ingevulde en ondertekende aanvraag- en volmachtformulier mee, alsook je identiteitsbewijs.

Laatste update op: 22-08-2019