Inzage in je dossier

Een inzage is op afspraak ter plaatse in ZNA je patiëntendossier inkijken. Indien je jouw dossier graag meeneemt vraag je best een afschrift aan. Alle voorwaarden voor het verkrijgen van een afschrift gelden ook voor inzage in een patiëntendossier.

Kan ik het dossier van een overleden familielid inzien?

Dit recht kan enkel uitgeoefend worden via een door de naasten aangeduide zorgverstrekker (bijvoorbeeld huisarts, verpleegkundige, kinesist, tandarts, …)

Je hebt (onrechtstreeks) recht op inzage:

  • als je echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of bloedverwant bent tot en met de tweede graad (ouder, kind, broer/zus, kleinkind, grootouder)
  • als je een voldoende gemotiveerd belang hebt dat opweegt tegen de privacy van de overleden patiënt (bijvoorbeeld het vermoeden van een medische fout opsporen van familiale antecedenten en dergelijke) en als je een geldig bewijs van verwantschap kan voorleggen (bijvoorbeeld geboorteakte van de overleden patiënt, attest van gezinssamenstelling, kopie huwelijksakte, ...)
  • als er geen uitdrukkelijk verzet van de patiënt was tijdens zijn leven

Hoe aanvragen?

Gelieve onderstaande stappen te doorlopen om jouw aanvraag te vervolledigen. De behandelende artsen worden steeds geïnformeerd over jouw vraag tot inzage/afschrift.
 

Je vraagt je eigen dossier op

  • Vul het online aanvraagformulier volledig en correct in.
  • Binnen een termijn van 15 dagen na ontvangst van je online aanvraag, nemen wij contact met je op om een afspraak te maken. Op deze afspraak neem je je identiteitsbewijs mee.

Je vraagt een dossier op van iemand anders

  • Vul het online aanvraagformulier volledig en correct in.
  • Download daarna het juiste te ondertekenen formulier en vul in of laat invullen: 

Het volmachtformulier

OF
Inzage voor verwanten van overleden patiënten 

 

  • Binnen een termijn van 15 dagen na ontvangst van je online aanvraag, nemen wij contact met je op om een afspraak te maken. Op deze afspraak neem je het ingevulde en ondertekende formulier mee, alsook je identiteitsbewijs.

 

Met bijkomende vragen over inzages kan je terecht bij [email protected].

Laatste update op: 19-07-2021