NKO - meer informatie

De dienst Neus-, Keel- en Oorziekten van ZNA behandelt vooral:

Neus

 • Neustussenschotcorrectie
 • Sinusoperatie
 • Esthetische neuscorrecties

Oor

 • Trommelvliesgaatje sluiten
 • Sanerende middenooroperatie
 • Otoscleroseheelkunde
 • Reconstructieve middenoorheelkunde

Keel

 • Tonsillectomie  of amandelen verwijderen bij volwassenen
 • Stembandchirurgie 
 • Snurk-en slaapapnoechirurgie

Hoofd en hals

 • (Bij)schildklierchirurgie 
 • Parotidectomie of verwijderen van de speekselklier

Kinder NKO

 • Amandelen verwijderen
 • Poliepen verwijderen
 • Trommelvliesbuisjes plaatsen          

Maar je kan er ook terecht voor

Procedure hoortoestellen

 

Laatste update op: 12-08-2021