Nazorg

  • Je steriele verband kan je na 24 uur verwijderen.
  • De eerste dagen na de ingreep moet je zware inspanningen vermijden. Twee weken lang mag je niet fietsen, sporten, zwemmen of zwaar tillen.
  • Je mag in deze periode wel douchen, maar niet baden.
  • Na een week kan je terug vrijen, mét voorbehoedsmiddel.
  • Neem bij pijn een pijnstiller zoals paracetamol. (maximaal 4x1 gram per dag).

 

Aandachtspunt (heading 2)

Na de sterilisatie ben je niet meteen onvruchtbaar. Na drie maanden kan je je sperma laten onderzoeken. 

Dit onderzoek is essentieel om je onvruchtbaarheid te kunnen vaststellen. Je krijgt van je arts een potje mee, waarin je sperma opvangt. Dit zaadmonster moet je binnen de twee uur afgeven bij het labo.

Als er zich geen zaadcellen meer in het sperma bevinden, ben je onvruchtbaar. Vanaf nu hoeven jij en je partner geen voorbehoedsmiddelen meer te gebruiken om zwangerschap te voorkomen.

Het kan gebeuren dat je meerdere malen een zaadmonster moet inleveren, totdat het laboratoriumonderzoek laat zien dat geen zaadcellen meer aanwezig zijn.

Gevolgen

Er bestaat een kleine kans dat de zaadleiders terug aan elkaar groeien en je dus opnieuw vruchtbaar wordt. Maar vasectomie is in principe een definitieve ingreep. Je moet dus echt zeker zijn dat je geen kinderen meer wil.

Complicaties

  • De balzak en de basis van je penis kunnen blauw verkleuren. Ook wat bloed- en vochtverlies uit de wondjes is niet verontrustend.
  • Nabloeding of wondinfectie gebeuren zelden. 
  • Pijn na de ingreep treedt frequent op en gaat gepaard met een zeurend gevoel in de zaadballen of pijn tijdens het lopen. Meestal duurt dit slechts enkele dagen. Zo'n 5% van de mannen die zich laat steriliseren heeft kans op chronische pijn in de balzak.

Waarschuw je arts wanneer je koorts krijgt (boven de 38°C), je balzak sterk begint te zwellen, het wondje blijft bloeden of bij uitermate veel pijn. 

Laatste update op: 14-04-2016