ZNA Sint-Erasmus

Complicaties

Urine-incontinentie

Enig urineverlies na de ingreep is mogelijk. Vaak treedt het urineverlies op tijdens momenten dat de druk in de buik toeneemt. Meestal is dit urineverlies van korte duur. Het kan goed behandeld worden door je bekkenbodemspieren te trainen (eventueel onder begeleiding van een bekkenbodemkinesist). Bij 5-10% van de mannen treedt een blijvende vorm van incontinentie op. Dit kan steeds verholpen worden door bijkomende maatregelen.

Verlies van erecties

De zenuwbundels die verantwoordelijk zijn voor de erecties liggen achter en vlak tegen de prostaat aan. Het lukt niet altijd om de zenuwbundels tijdens de operatie te sparen.

Verlies van vermogen tot zaadlozing 

Na een radicale prostatectomie heb je geen zaadlozing meer, maar orgasmes blijven wel mogelijk. Soms voelen ze iets anders aan dan je gewend was. 

Langdurige lymfelekkage

Lymfevocht en bloed worden via wonddrains afgevoerd. In geval van lymfelekkage zullen de wonddrains langer behouden blijven.

Nabloeding

Na iedere operatie kan een nabloeding optreden, zelfs wanneer alle bloedende bloedvaten tijdens de operatie zorgvuldig worden gestelpt.

Wondinfectie

Na iedere operatie kan een wondinfectie optreden.

Vernauwing van de plasbuis

Ter hoogte van de nieuw gevormde verbinding tussen de blaas en de plasbuis kan soms een vernauwing ontstaan. Deze kan in een later stadium opgeheven worden door een kleinere ingreep die vaak via de plasbuis verricht kan worden. Wanneer een robotgeassisteerde prostaatverwijdering uitgevoerd wordt, is de kans op een vernauwing van de plasbuis uiterst klein.

Wanneer je hevige koorts hebt, als de blaassonde verstopt is, als je wond lekt of als je pijn erger wordt neem dan contact op met je huisarts, uroloog of de dienst spoedgevallen.

Laatste update op: 13-04-2016