Nazorg

 

Je zal wakker worden met een hoofdverband op.

 Meestal mag je na een of twee dagen terug naar huis.

Tot twee weken na de operatie mag/ moet je:        

  • Niet snuiten (de neus ophalen mag wel).
  • Niezen of hoesten met wijd open mond.
  • Verkoudheden vermijden (vermijd tocht, open ramen, zonnebaden,…)

Er mag pas water in je oor komen wanneer je NKO-arts daar de toestemming voor geeft, dit is meestal zo’n twee maanden na de operatie. Tot dan mag je absoluut niet zwemmen, een bad of douche nemen, je haar wassen, …

Reinig je oor niet met een wattenstokje of iets dergelijk.

Rust veel en vermijd zware inspanningen.

Vermijd lawaai.

Contacteer je arts bij koorts, pijn of duizeligheid

Na de operatie moet je regelmatig op controle komen.

Om zeker te zijn dat het middenoor echt schoon is kan zes tot twaalf maanden na de operatie besloten worden tot een ‘second look-’operatie. Deze operatie gebeurt zelfs als er geen klachten zijn.

Bij een sanerende middenooroperatie waarbij cholesteatoom is verwijderd kan besloten worden 6 tot 12 maanden na de operatie het oor opnieuw te openen met een tweede operatie om zich ervan te verzekeren dat het middenoor schoon is.

Laatste update op: 13-08-2021