Gespecialiseerd en multidisciplinair

Alle artsen van Intensieve Zorg van ZNA hebben naast een basisopleiding als arts in de inwendige geneeskunde of heelkunde of anesthesie een bijkomende speciale opleiding ‘Intensieve zorg’ gevolgd en beschikken veelal over nog extra expertisedomeinen zoals comazorg, hersendood en orgaandonatie, intoxicatie, beademing, voeding, infectiepreventie, ziekenhuishygiëne,… Bovendien kunnen ze bogen op jarenlange ervaring. De intensivisten worden ondersteund door een deskundig team van verpleegkundigen, zorgkundigen en paramedici, zoals kinesisten en diëtisten.

De afdeling Intensieve Zorg van ZNA garandeert een optimale medische zorg door een intense samenwerking tussen verschillende disciplines: Spoed, Nefrologie, Vaatheelkunde, Algemene Heelkunde, Algemeen Inwendige Geneeskunde, Brandwondencentrum, Obesitascentrum, …

Verder is er tweemaal per week een multidisciplinair overleg tussen artsen, verpleegkundigen, kinesisten, diëtisten en sociale dienst. De artsen van de afdeling Intensieve Zorg nemen actief deel aan allerlei comités ter bevordering van de kwaliteit van de zorg: het ziekenhuishygiënecomité, de antibioticabeleidsgroep, het ethisch comité, het transfusiecomité, het nutritieteam, de commissie medische materialen, en het medisch farmaceutisch comité.

Laatste update op: 26-08-2021