Op bezoek

Je vindt de algemene bezoekrichtlijnen en bezoekuren via deze link.

Omdat rust voor onze patiënten essentieel is, vragen wij om het bezoek te beperken tot de naaste familie. Je kan met maximaal drie personen tegelijk op de kamer komen. Indien je met meer bent, kan je afwisselen. Het is uiteraard belangrijk om ook de privacy van de andere patiënten en bezoekers te respecteren.

  • Kinderen mogen op bezoek komen indien er vooraf de nodige afspraken gemaakt worden. We geven graag een aangepaste uitleg en zorgen voor psychologische begeleiding om het bezoek en de verwerking bij de kinderen achteraf zo vlot mogelijk te laten verlopen. Daarom weten we graag een dag op voorhand of er kinderen op bezoek komen.
  • Tijdens het middagbezoek is de behandelende intensivist aanwezig op de afdeling en zal hij/zij je te woord staan. Je kan ook altijd telefonisch een afspraak maken, de verpleegkundige zal deze voor je regelen.
  • Je mag dag en nacht naar de afdeling bellen om te informeren naar de toestand van je familielid. De verantwoordelijke verpleegkundige zal je graag uitleg geven. Om praktische redenen vragen wij je een contactpersoon aan te duiden in de familie, deze persoon neemt contact op met de afdeling en geeft de informatie door aan de rest van de familie.
  • Een eerste bezoek op de dienst Intensieve zorg kan nogal confronterend zijn. Vanwege het geluid van de apparatuur, al de slangetjes, de verbanden, de drukte. Schrik niet als er alarmsignalen afgaan. Deze alarmsignalen zijn vaak waarschuwingen of herinneringen, ze betekenen niet noodzakelijk dat er iets fout loopt of dat jij iets verkeerd doet.

Omdat wij beseffen dat de opname van een familielid soms moeilijk te verwerken is, bieden wij je de mogelijkheid om beroep te doen op een psychologe, een pastor of een moreel consulente. Je kan via de verpleegkundigen een afspraak met hen maken.

  • Bloemen of planten zijn om hygiënische redenen verboden op de afdeling Intensieve zorgen. 
  • Ook je mobiele telefoon schakel je volledig uit om de werking van de elektronische apparatuur niet te verstoren. 

Met uitzondering van de ouders, dienen de bezoekers steeds in het bezit te zijn van een bezoekerspas. Voor zusjes of broertjes van het opgenomen kind kunnen we voor aangepaste pyschologische begeleiding zorgen, zodat ze toch enigszins voorbereid zijn op een eventuele confronterende ervaring.

Laatste update op: 14-06-2023