Geriatrie

De dienst Geriatrie van ZNA biedt kwaliteitsvolle zorg die helemaal afgestemd is op de noden van de kwetsbare oudere patiënten. 

ZNA heeft als ziekenhuis één zorgprogramma Geriatrie en streeft progressief naar een ziekenhuisoverschrijdende praktische samenwerking. Zo zijn er artsen in voortgezette opleiding voor bijkomende specialisatie geriatrie actief in verschillende ZNA-ziekenhuizen en zijn de geriatrische afdelingen in ZNA Sint-Elisabeth en ZNA Middelheim volledig gefusioneerd. 

Van preventie tot behandeling

  • Onze dagziekenhuizen bieden een algemeen geriatrisch aanbod, waaronder de diagnostiek en behandeling van medische problemen bij voornamelijk 75-plussers.
  • Tegelijk focust ZNA ook op een preventieve en proactieve zorgverlening en ondersteuning van ouderen.
    We richten ons niet enkel op de typische geriatrische patiënt, maar ook op de jonge senior, die we tijdig willen wapenen tegen toenemende broosheid om hem zo langer autonoom en actief te houden. Hiervoor ontstond binnen ZNA Middelheim het Medisch Expertisecentrum ‘Gezond Ouder Worden'. Dit uniek geriatrisch complex met universitair karakter werkt ZNA-breed, al worden bepaalde onderzoeken door hun specifieke opstelling in een vaste ZNA-site ondergebracht. 

In ZNA Stuivenberg kunnen patiënten ook in het dagziekenhuis terecht voor de intraveneuze toedoening van diverse medicatie, zoals bv. Aclasta, Injectafer of Venofer en worden bloedtransfusies gegeven. 

Meer over geriatrie...

Hospitalisatie

In ZNA Cadix zijn er 2 afdelingen geriatrie, gericht op specifieke en acute geriatrische problemen. 

Een multidisciplinair team spitst zich toe op het opsporen van hoogrisicopatiënten, op de opvang en opvolging van functionele en psychosociale problemen.  

Patiënten komen op de afdeling terecht na verwijzing door de huisarts, andere ZNA-diensten of via de spoed.

Onze kwaliteit

  • Universitair Centrum Geriatrie
  • Multidisciplinaire, ziekenhuisoverschrijdende benadering van geriatrie
  • Topzorg op maat van elke patiënt

ZNA als Universitair Centrum Geriatrie

Met de oprichting van ZNA en de publicatie van het zorgprogramma Geriatrie in 2007 vervult de dienst Geriatrie van ZNA de functie van Universitair Centrum Geriatrie

Het Universitair Centrum Geriatrie is de opleidingsdienst in de geriatrie voor assistenten en studenten.

Meer

Laatste update op: 27-10-2023
Auteur(s): Team Geriatrie