Geriatrie

ZNA Geriatrie

De dienst Geriatrie van ZNA biedt kwaliteitsvolle zorg die helemaal afgestemd is op de noden van de kwetsbare oudere patiënten. 

ZNA heeft als ziekenhuis één zorgprogramma Geriatrie en streeft progressief naar een ziekenhuisoverschrijdende praktische samenwerking. Zo zijn er artsen in voortgezette opleiding voor bijkomende specialisatie geriatrie actief in verschillende ZNA-ziekenhuizen en zijn de geriatrische afdelingen in ZNA Sint-Elisabeth en ZNA Middelheim volledig gefusioneerd. 

Contact

In ZNA Jan Palfijn kunnen patiënten ook op consultatie komen en in het dagziekenhuis worden transfusies en aclasta- of venoferinfusen gegeven. Daar is ook een programma voor geheugenstoornissen bij geriatrische patienten uitgewerkt.

Meer over geriatrie...

ZNA als Universitair Centrum Geriatrie

Met de oprichting van ZNA en de publicatie van het zorgprogramma Geriatrie in 2007 vervult de dienst Geriatrie van ZNA de functie van Universitair Centrum Geriatrie

Het Universitair Centrum Geriatrie is de opleidingsdienst in de geriatrie voor assistenten en studenten.

Meer

Onze kwaliteit

  • Universitair Centrum Geriatrie
  • Multidisciplinaire, ziekenhuisoverschrijdende benadering van geriatrie
  • Topzorg op maat van elke patiënt

Hospitalisatie

In ZNA Jan Palfijn zijn er 3 afdelingen geriatrie, gericht op acute geriatrische patiënten. 

Eén van deze afdelingen spitst zich ook toe op de behandeling van acute orthogeriatrische patiënten.  

Er is ook een gespecialiseerde Sp-afdeling voor de opvang van geriatrische patiënten met problemen van dementie en/of (postoperatieve) verwardheid die revalidatie nodig hebben na bijv. een fractuur.

Laatste update op: 13-07-2020
Auteur(s): Team Geriatrie