Sp - Psychogeriatrie

Deze medische dienst is gespecialiseerd in de behandeling van mentale aandoeningen en cognitieve stoornissen, zowel bij oudere als bij jongere patiënten.

Dementie is een van de meest voorkomende aandoeningen binnen de psychogeriatrie. ZNA heeft op dit domein een jarenlange expertise opgebouwd en kan patiënten een uitgebreid zorgaanbod aanbieden. De behandelende artsen werken multidisciplinair samen met andere betrokken diensten van ZNA.

Waarvoor kan je hier terecht?

Patiënten met een vermoeden van dementie kunnen opgenomen worden voor observatie, het bepalen van een diagnose, behandeling, het op punt stellen van medicatie en begeleiding bij revalidatie.

Contact

Gespecialiseerd medisch aanbod

Ortho-psychogeriatrie

ZNA Jan Palfijn biedt met ortho-psychogeriatrie een aparte specialisatie aan. Deze dienst focust zich heel specifiek op de revalidatie van patiënten met dementie of verwardheid na een neurologische aandoening, een fractuur of een orthopedische ingreep. Zij kunnen hier onder meer een aangepast oefen- en revalidatieprogramma volgen dat helemaal is afgestemd op hun noden.

Laatste update op: 02-10-2018
Auteur(s): Team Sp-Psychogeriatrie