Psychologen

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Ziek zijn is niet enkel een medisch-lichamelijk gebeuren. Vaak gaan ziek zijn en opname in het ziekenhuis gepaard met heel wat spanningen en emoties.Een psycholoog kan een steun zijn om de ziekenhuisopname met alles wat daarbij komt kijken, door te geraken. Samen met jou zoeken wij naar een manier om met de moeilijkheden die zich aandienen in het kader van jouw ziekteproces om te gaan.

Tijdens je opname of behandeling kan je steeds beroep op ons doen. Je kan bij ons terecht voor :

  • Kortdurende psychologische begeleiding/psychotherapie
  • Opvang in crisissituaties
  • Neuropsychologisch onderzoek
  • Gerichte doorverwijzing

Zowel patiënten zelf als hun naaste familieleden en kinderen kunnen beroep doen op psychologen. Wat je ons meedeelt is vertrouwelijk en valt onder het gedeelde of volledige beroepsgeheim.
Aan welke afdelingen er psychologen verbonden zijn en wat hun precieze taken zijn, is verschillend van ziekenhuis tot ziekenhuis.

De overheid is de laatste jaren aan de slag gegaan met het statuut van psychologen en de terugbetalingen. Momenteel worden nog niet alle psychologische consulten binnen het ziekenhuis vergoed door de mutualiteiten. De meeste vallen onder een reeds bestaand behandeltraject, echter kan het zijn dat een consult een meerkost van €25 met zich meebrengt.

Heb je nood aan psychische ondersteuning, maar geen behandeling lopen in het ziekenhuis? Je kan toch bij ons in het ziekenhuis terecht bij de vrije raadpleging. We verkennen samen met jou wat je nodig hebt en wat de mogelijkheden zijn. Lees meer

 

 

 

ZNA Jan Palfijn

Naam Afdeling Contact
Brigitta (Bieke) Maes Psychologische dienst

03 800 60 38   [email protected]

Sarah Renders Psychologische dienst

03 800 60 41   [email protected]

Tom Steylaerts Psychologische dienst 03 800 60 40   [email protected]
Elke Exelmans Psychologische dienst 03 800 60 39   [email protected]
Ivo Muylaert Psychologische dienst 03 234 43 39    [email protected]
Julie Mertens Psychologische dienst 03 800 60 61    [email protected]
Nicolas Stevens Psychologische dienst 03 800 60 73    [email protected]
Evelyne Rousseau Psychologische dienst 03 640 20 52    [email protected]
     

 

Laatste update op: 14-09-2021
Auteur(s): Team Psychologen