Psychologen

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Ziek zijn is niet enkel een medisch-lichamelijk gebeuren. Vaak gaan ziek zijn en opname in het ziekenhuis gepaard met heel wat spanningen en emoties.Een psycholoog kan een steun zijn om de ziekenhuisopname met alles wat daarbij komt kijken, door te geraken. Samen met jou zoeken wij naar een manier om met de moeilijkheden die zich aandienen in het kader van jouw ziekteproces om te gaan.

Tijdens je opname of behandeling kan je steeds beroep op ons doen. Je kan bij ons terecht voor :

  • Kortdurende psychologische begeleiding/psychotherapie
  • Opvang in crisissituaties
  • Neuropsychologisch onderzoek
  • Gerichte doorverwijzing

Zowel patiënten zelf als hun naaste familieleden en kinderen kunnen beroep doen op psychologen. Wat je ons meedeelt is vertrouwelijk en valt onder het gedeelde of volledige beroepsgeheim.
Aan welke afdelingen er psychologen verbonden zijn en wat hun precieze taken zijn, is verschillend van ziekenhuis tot ziekenhuis.

De overheid is de laatste jaren aan de slag gegaan met het statuut van psychologen en de terugbetalingen. Momenteel worden nog niet alle psychologische consulten binnen het ziekenhuis vergoed door de mutualiteiten. De meeste vallen onder een reeds bestaand behandeltraject, echter kan het zijn dat een consult een meerkost van €25 met zich meebrengt.

Heb je nood aan psychische ondersteuning, maar geen behandeling lopen in het ziekenhuis? Je kan toch bij ons in het ziekenhuis terecht bij de vrije raadpleging. We verkennen samen met jou wat je nodig hebt en wat de mogelijkheden zijn. Lees meer

 

 

 

ZNA Middelheim

Naam afdeling contact
Ruben Brouns Therapeutisch coördinator psychologie 03 280 41 43  
[email protected]
Ruben Brouns Fysische Geneeskunde en Revalidatie 03 280 41 43  
[email protected]
Roos Vande Kerckhove Neurochirurgie, Hoofd-Halskliniek en Borstkliniek 03 280 22 46  
[email protected]
Karen Ulrichs Borstkliniek 03 280 22 40
[email protected]
Martine De Wael Support Team Algemene Oncologie-Palliatieve Zorgen 03 280 21 56  
[email protected]
Samina Soto Maior Shujah Support Team Algemene Oncologie-Palliatieve Zorgen 03 280 23 31
[email protected]
Mia Scheers Cardiale Revalidatie 03 280 20 79 
[email protected]
Thijs Peeters Geriatrie 03 280 36 45
[email protected]
Inge Verreet Ouder-Kind 03 280 33 38
[email protected]
Clara Van Looy Intensieve zorg en diabetologie 03 280 30 99

 

 

Laatste update op: 14-11-2023
Auteur(s): Team Psychologen