Geriatrie

De dienst Geriatrie van ZNA biedt kwaliteitsvolle zorg die helemaal afgestemd is op de noden van de kwetsbare oudere patiënten. 

ZNA heeft als ziekenhuis één zorgprogramma Geriatrie en streeft progressief naar een ziekenhuisoverschrijdende praktische samenwerking. Zo zijn er artsen in voortgezette opleiding voor bijkomende specialisatie geriatrie actief in verschillende ZNA-ziekenhuizen en zijn de geriatrische afdelingen in ZNA Sint-Elisabeth en ZNA Middelheim volledig gefusioneerd. 

Van preventie tot behandeling

  • Onze dagziekenhuizen bieden een algemeen geriatrisch aanbod, waaronder de diagnostiek en behandeling van medische problemen bij voornamelijk 75-plussers.
  • Tegelijk focust ZNA ook op een preventieve en proactieve zorgverlening en ondersteuning van ouderen.
    We richten ons niet enkel op de typische geriatrische patiënt, maar ook op de jonge senior, die we tijdig willen wapenen tegen toenemende broosheid om hem zo langer autonoom en actief te houden. Hiervoor ontstond binnen ZNA Middelheim het Medisch Expertisecentrum ‘Gezond Ouder Worden'. Dit uniek geriatrisch complex met universitair karakter werkt ZNA-breed, al worden bepaalde onderzoeken door hun specifieke opstelling in een vaste ZNA-site ondergebracht. 

Medisch Expertisecentrum ‘Gezond Ouder Worden’

Binnen het Geriatrische dagziekenhuis van ZNA Middelheim ontplooide zich het Medisch Expertisecentrum ‘Gezond Ouder Worden’. Dat richt zich op de jonge senior van 65-plus. Dit unieke geriatrische complex met universitair karakter is een expertisecentrum in frailty en sarcopenie.

Lees er meer over

ZNA als Universitair Centrum Geriatrie

Met de oprichting van ZNA en de publicatie van het zorgprogramma Geriatrie in 2007 vervult de dienst Geriatrie van ZNA de functie van Universitair Centrum Geriatrie

Het Universitair Centrum Geriatrie is de opleidingsdienst in de geriatrie voor assistenten en studenten.

Meer

Onze kwaliteit

  • Universitair Centrum Geriatrie
  • Multidisciplinaire, ziekenhuisoverschrijdende benadering van geriatrie
  • Topzorg op maat van elke patiënt

Hospitalisatie

Een overzicht van de gefusioneerde geriatrie-afdelingen in ZNA Middelheim en ZNA Sint-Elisabeth

Meer

Wetenschappelijk onderzoek en publicaties

De geriaters van ZNA nemen zeer actief deel aan wetenschappeljk onderzoek.

Meer

Laatste update op: 11-01-2023
Auteur(s): Team Geriatrie