Psychologen

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Ziek zijn is niet enkel een medisch-lichamelijk gebeuren. Vaak gaan ziek zijn en opname in het ziekenhuis gepaard met heel wat spanningen en emoties.Een psycholoog kan een steun zijn om de ziekenhuisopname met alles wat daarbij komt kijken, door te geraken. Samen met jou zoeken wij naar een manier om met de moeilijkheden die zich aandienen in het kader van jouw ziekteproces om te gaan.

Tijdens je opname of behandeling kan je steeds beroep op ons doen. Je kan bij ons terecht voor :

  • Kortdurende psychologische begeleiding/psychotherapie
  • Opvang in crisissituaties
  • Neuropsychologisch onderzoek
  • Gerichte doorverwijzing

Zowel patiënten zelf als hun naaste familieleden en kinderen kunnen beroep doen op psychologen. Wat je ons meedeelt is vertrouwelijk en valt onder het gedeelde of volledige beroepsgeheim.
Aan welke afdelingen er psychologen verbonden zijn en wat hun precieze taken zijn, is verschillend van ziekenhuis tot ziekenhuis.

De overheid is de laatste jaren aan de slag gegaan met het statuut van psychologen en de terugbetalingen. Momenteel worden nog niet alle psychologische consulten binnen het ziekenhuis vergoed door de mutualiteiten. De meeste vallen onder een reeds bestaand behandeltraject, echter kan het zijn dat een consult een meerkost van €25 met zich meebrengt.

Heb je nood aan psychische ondersteuning, maar geen behandeling lopen in het ziekenhuis? Je kan toch bij ons in het ziekenhuis terecht bij de vrije raadpleging. We verkennen samen met jou wat je nodig hebt en wat de mogelijkheden zijn. Lees meer

 

 

 

ZNA Cadix

naam afdeling contact
Ann Leunckens Hematologie, oncologie en palliatieve zorgen 03 217 78 86   [email protected]
Lien Pelckmans Algemeen ziekenhuis

03 217 72 07   [email protected]

Ann Soetewey Obesitascentrum 03 217 72 91   [email protected]
Sarah Schramme
Leen Braem
Brandwondencentrum, aanspreekpunt intensieve zorgen

03 217 79 51  
[email protected]
[email protected]

Sofie Goossens Multidisciplinair Pijncentrum 03 830 93 91 [email protected]
Kim WIllemssens Obesitascentrum, endocrinologie, spoed 03 217 79 29 [email protected]
Laatste update op: 11-12-2023
Auteur(s): Team Psychologen