ZNA als Universitair Centrum Geriatrie

Het Universitair Centrum Geriatrie is de opleidingsdienst in de geriatrie voor assistenten en studenten.

Sinds 1989 had de Universiteit Antwerpen hiervoor een samenwerkingsovereenkomst met het OCMW Antwerpen. Met de oprichting van ZNA en de publicatie van het zorgprogramma Geriatrie in 2007 vervult de dienst Geriatrie van ZNA de functie van Universitair Centrum Geriatrie.

ZNA heeft als ziekenhuis één zorgprogramma Geriatrie en streeft progressief naar een ziekenhuisoverschrijdende praktische samenwerking. Zo zijn er assistenten geriatrie actief in verschillende ZNA-ziekenhuizen, is er op verschillende domeinen samenwerking en zijn de geriatrische eenheden in ZNA Sint-Elisabeth en ZNA Middelheim volledig gefusioneerd. Zij vormen de centrale dienst.

Naast inzetten op kwaliteitsvolle medische behandeling zet ZNA Geriatrie ook zwaar in op wetenschappelijk onderzoek. De onderwerpen van sarcopenie (spiermassaverlies met gedaalde functie), voedingsproblematiek en frailty (kwetsbaarheid) bij de oudere zijn de focus van het onderzoek. In deze materie zijn doctoraatsthesissen in voorbereiding, worden internationale contacten uitgebouwd en behoort ZNA Geriatrie bij de internationale top.

Laatste update op: 11-08-2021