Valpreventieprogramma

 

Binnen de diensten Geriatrie van ZNA is er een goed uitgewerkt valpreventiebeleid. Elke oudere patiënt wordt bij opname in het ziekenhuis gescreend. Bij iedere patiënt met een verhoogd valrisico worden specifieke acties ondernomen:

  • Meting van spierkracht en functionaliteit door middel van
    • een handknijpkrachtmeting: met deze meting kunnen we de perifere spierfunctie en -kracht inschatten
    • de Short Physical Performance Battery (SPPB) link naar http://www.grc.nia.nih.gov/branches/leps/sppb/: deze test geeft een beeld van de algemene conditie van de patiënt; er wordt getest op balans tijdens rechtstaan, loopsnelheid en de snelheid van herhaald rechtstaan en opnieuw gaan zitten.
  • Via de dienst Ergotherapie wordt patiënt per patiënt bekeken of de geriaters specifiek advies of ondersteuning kunnen bieden zoals: aangepast schoeisel, aanpassingen in huis ...
  • Afhankelijk van de onderliggende problematiek wordt specifieke kinesitherapie aangeboden.
  • Voeding wordt optimaal aangepast waarbij we letten op proteïnetoevoer en correctie van vitamines
  • Polyfarmacie wordt getoetst aan de START/STOPP criteria

 

Klik voor de uitgeschreven versie van de video

Laatste update op: 09-08-2021