Oncogeriatrie

Binnen het kader van de Interne Liaison Geriatrie is er een sterke samenwerking met de dienst Oncologie. Voor ouderen die geconfronteerd worden met de diagnose kanker is er dikwijls de vraag of ze de soms zware behandelingen met chemo- en radiotherapie wel aankunnen.

Om hier een beter zicht op te kunnen bieden is voor deze patiënten een klinisch pad uitgewerkt waar een volledige geriatrische screening plaatsvindt met terugkoppeling naar de behandelend oncoloog/specialist.

Laatste update op: 24-04-2016